Kredyt walutowy dla firmy tylko dla wybranych!

Kredyty walutowe dla klientów indywidualnych zostały już praktycznie wycofane przez większość banków, klienci biznesowi jednak mogą jeszcze skorzystać z pożyczki w obcej walucie pod warunkiem, że prowadzą w niej rozliczenia.

Warunki udzielania kredytów walutowych dla firm z sektora MSP uległy zaostrzeniu, dlatego o kredyt nie tylko w obcej walucie, ale i w złotych jest zdecydowanie trudniej. Dodatkowo nie każda firma może ubiegać się o kredyt walutowy.

Wpływ na zaostrzenie polityki kredytowej dla przedsiębiorstw miało przede wszystkim ryzyko związane z przewidywaną sytuacją gospodarczą, a także bieżąca lub oczekiwana sytuacja kapitałowa banków. Ponadto wzrost ryzyka połączonego z sytuacja największych kredytobiorców i pogorszenie się jakość portfela kredytów przedsiębiorstw.

Kryteria zostały zaostrzone zarówno przypadku krótko- jak i długoterminowych kredytów dla firm z sektora MSP, zmiany nie nastąpiły w przypadku dużych przedsiębiorstw.

Po raz pierwszy od dwóch lat zwiększono marże przy kredytach dla przedsiębiorstw. Zaostrzono również warunki kredytu, jeśli chodzi o maksymalną kwotę kredytu oraz okres kredytowania.

Rozliczenia w walucie obcej

Aby ubiegać się o kredyt niezależnie od waluty do tej pory wystarczyło, by firma posiadała dobrą kondycję finansową. Obecnie, by uzyskać kredyt w obcej walucie przedsiębiorstwo musi prowadzić rozliczenia w walucie kredytu. Firmy zarabiające w walutach obcych powoduje stały dopływ gotówki w tej walucie, a więc zmniejsza ryzyko kursowe.

Zaciągnięcie pożyczki w polskich złotych jest bardziej opłacalne dla spółki prowadzącej eksport, import lub usługi, kiedy podpisane kontrakty z zagranicznymi kontrahentami są krótsze niż terminy rozliczenia zobowiązania walutowego, gdy udział eksportu w obrocie firmy jest mały bądź gdy rozliczenia są realizowane z kilkoma kontrahentami w kilku krajach w różnych walutach.

O kredyt w obcej walucie starają się głównie większe spółki, udział wniosków o pożyczki walutowe kształtuje się na poziomie 20-30 %.

Czytaj też:

Be Sociable, Share!