Leasing w Polsce w I kwartale 2012 roku

Jak podaje Związek Polskiego Leasingu w swoim raporcie za I kwartał bieżącego roku Polacy najczęściej w leasing brali pojazdy (33.780 o łącznej wartości 3.613.990.000 zł), co w porównaniu z rokiem ubiegłym daje 11,3% wzrost.

Najpopularniejszy wśród nich był leasing samochodów osobowych stanowiący prawie połowę jego wartości. Tu wzrost jest największy, bo aż o 24,7%. Jest to więc główna składowa popularności leasingu ruchomości w tym okresie, którego wartość wyniosła ogółem 6.849.600.000 zł, co stanowi wzrost o11,3% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Jeśli natomiast chodzi o ruchomości, to do końca marca bieżącego roku w leasing wzięto ich tylko 28 o łącznej wartości 176.030.000 zł. Ten dział rynku leasingu skurczył się aż o 57,2%. Na tą sytuację wpływa brak leasingu obiektów biurowych oraz hoteli i restauracji w tym okresie. Ogółem jednak wartość polskiego rynku leasingu między styczniem a marcem 2012 roku w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami roku ubiegłego wzrosła o 6,3% do 7.054.090.000 zł.

Zdaniem Olafa Ruraka, dyrektora departamentu marketingu Europejskiego Funduszu Leasingowego, wzrost ten związany jest ze zwiększeniem się wartości inwestycji przedsiębiorstw. I rzeczywiście, według danych Głównego Urzędu Statystycznego w okresie 2011 – 2012, wzrost ten wśród dużych przedsiębiorstw wyniósł aż 10,8%. Mimo iż nie jest to dynamika taka jak przed kryzysem, w ostatnich kilkunastu miesiącach tempo to się utrzymuje, co ukazuje nas pozytywnie na tle reszty Europy.

Dzięki wysokiemu wykorzystaniu mocy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedstawiciele EFL spodziewają się więc utrzymania tej wartości na stałym poziomie. Jak twierdzi Marek Bauer, członek zarządu VB Leasing, na dobry wynik sprzedaży firm leasingowych wpłynęły obostrzenia kredytowania firm wprowadzone przez banki.

Alternatywą finansowania aktywów okazuje się więc leasing. Zdaniem Bauera wzrost ten wzmacnia dobra koniunktura w transporcie ciężkim. Mimo utrzymującej się niepewności w gospodarce, dyrektor sprzedaży spółek leasingowych BZ WBK Tomasz Sęba, prognozuje utrzymanie się tego trendu.

Czytaj też: