Jak sprawdzić zdolność kredytową na kredyt hipoteczny?

W najbliższej przyszłości chcesz w końcu spełnić swoje największe marzenie, którym jest własny dom lub mieszkanie? Aby to zrobić, musisz wziąć kredyt hipoteczny. Jednak tutaj pojawia się pewien problem, którym jest zdolność kredytowa. Czym ona jest i jak ją sprawdzić?

Zdolność kredytowa to zdolność do spłaty kredytu zaciągniętego wraz z odsetkami w terminie ustalonym między bankiem a kredytobiorcą. Przed zawarciem umowy bank sprawdza zdolność m.in. przez sprawdzenie terminowości rozliczeń z dostawcami i odbiorcami. Do sprawdzenia zdolności kredytowej służy analiza kredytowa. W Internecie są również dostępne kalkulatory, dzięki którym w prostu sposób można sprawdzić swoją zdolność kredytową.

Analiza kredytowa

kredyt hipoteczny

Przed zawarciem umowy bank wykonuje analizę kredytową w celu ustalenia wysokości kredytu, jakiego może udzielić klientowi, aby ten był w stanie go spłacać. Istnieją trzy rodzaje analizy kredytowej: ilościowa, jakościowa oraz punktowa.

Analiza ilościowa polega na ustaleniu stabilności i wysokości uzyskiwanych dochodów. Aby przeprowadzić taką analizę, klient zobowiązany jest dostarczyć do banku dokumenty obrazujące jego sytuację finansową.

Analiza jakościowa z kolei polega na ocenianiu cech jakościowych kredytobiorcy. Na cechy te składają się: cechy osobowe (wiek, stan cywilny, liczba osób na utrzymaniu, wykształcenie, staż pracy, forma zatrudnienia, wykonywany zawód itp.), historia współpracy klienta z bankiem oraz ryzyka płynącego z transakcji kredytowej (kwota kredytu, ilość rat, ewentualny udział własny i jakość proponowanych zabezpieczeń). Na podstawie powyższych cech bank może ustalić skłonność klienta do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań kredytowych. Ryzyko związane z udzieleniem kredytu zależy od kwoty kredytu i długości okresu kredytowania, przy czym ryzyko wzrasta tym bardziej, im kwota i długość kredytu jest większa, a maleje im większy wkład własny posiada klient.

Ostatnią analizą jest analiza punktowa, która polega na ocenie cech ilościowych i jakościowych klienta za pomocą przydzielanych mu punktów. Bank wybiera najistotniejsze dla siebie cechy, a następnie poddaje je analizie. Poszczególnym cechom przypisuje się określoną ilość punktów.

Kalkulator zdolności kredytowej

Jeśli przed udaniem się do banku chcesz sprawdzić swoją zdolność kredytową na własną rękę, możesz to zrobić w Internecie. Po wpisaniu w wyszukiwarkę hasła „zdolność kredytowa” wyskoczy mnóstwo stron z kalkulatorami zdolności kredytowej. Najczęściej kalkulatory wyliczają zdolność na podstawia takich aspektów, jak: wartość nieruchomości, kwota i waluta kredytu, rodzaj rat (stałe lub malejące), okres kredytu i wiek kredytobiorcy. Niektóre z nich biorą pod uwagę także ilość osób w gospodarstwie domowym, czy wkład własny.

Im wyższy wkład własny, tym większa zdolność kredytowa

Kalkulatory zdolności kredytowej są dobrym rozwiązaniem, o ile chcemy się tylko zorientować jak duży kredyt prawdopodobnie zostanie nam udzielony. Jeśli jednak chcemy załatwić wszelkie formalności, należy udać się do placówki wybranego banku wraz z potrzebnymi dokumentami. Zanim wybierzecie się Państwo do banku, najlepiej wykonać wcześniej telefon w celu sprawdzenia jakiej dokumentacji oczekuje bank. Pozwoli to na uniknięcie zbędnego biegania do banku kilka razy.

Proszę również pamiętać, że istotną rzeczą, przy obliczaniu zdolności kredytowej jest wkład własny. Jeśli zamierzacie Państwo w przyszłości zaciągnąć kredyt hipoteczny, dobrze by było abyście już teraz zaczęli stopniowo odkładać określone sumy gotówki. Im więcej Państwo uzbieracie, tym wasza zdolność kredytowa będzie większa i tym mniejszy kredyt będziecie musieli wziąć. 

Czytaj też: