Banki udzielające kredytu technologicznego

Kredyt technologiczny to świetny sposób na rozwój firmy. Udziela się go w celu realizacji inwestycji technologicznych, których celem jest wdrożenie czy też zakup nowych technologii. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat kredytu technologicznego? Poszukujesz informacji na temat banków udzielających tegoż kredytu? Na wszystkie pytania znajdziesz odpowiedź tutaj.

kredyt na inwestycje

Kredyt technologiczny to rodzaj kredytu inwestycyjnego, który przyznawany jest tylko i wyłącznie mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Warunkiem przyznania tego kredytu jest planowanie zastosowania rozwiązań technologicznych stosowanych w świecie nie dłużej niż 5 lat oraz wkład własny o wartości minimum 25% wartości netto przedsięwzięcia.

Aby uzyskać kredyt technologiczny, należy złożyć stosowny wniosek w banku, który w przeciągu 60 dni przesyła promesę i zawiera warunkową umowę kredytu.

Jesteś zainteresowany? Nie pozostaje nic innego, jak udać się do banku złożyć dokumenty. I tutaj nasuwa się pytanie: które banki udzielają kredytu technologicznego?

Lista banków

Na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego zamieszczona jest lista 20 banków współpracujących, udzielających kredytu technologicznego. Do banków tych należą: Bank BPH, BRE Bank, Bank Polska Kasa Opieki, Bank Polskiej Spółdzielczości, PKO Bank Polski, Raiffeisen Bank, ING Bank Śląski, Bank Ochrony Środowiska, Bank Handlowy w Warszawie, SGB-Bank oraz zrzeszone banki spółdzielcze, Bank Millenium, Alior Bank, Krakowski Bank Spółdzielczy, DZ BANK, Kredyt Bank, Bank Zachodni WBK, Nordea Bank, HSBC Bank, BNP Paribas oraz Svenska Handelsbanken AB S.A. oddział w Polsce.

Etapy uzyskania kredytu technologicznego i premii technologicznej

Każda firma ubiegająca się o kredyt technologiczny w danym banku musi przejść osiem etapów zanim uzyska kredyt.

Pierwszym etapem jest złożenie w banku wniosku o przyznanie kredytu technologicznego oraz wniosku o przyznanie premii technologicznej.

Etap II przeprowadzany jest przez wybrany bank, w którym firma złożyła powyższe wnioski. Bank w przeciągu 60 dni weryfikuje wniosek pod względem formalnym oraz przyznaje promesę kredytu technologicznego. Następnie przekazuje kompletny wniosek wraz z promesą do BGK.

Na etapie III BGK sprawdza wniosek i w przypadku pojawienia się jakichś nieprawidłowości wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia za pośrednictwem banku, w którym wnioskodawca ubiega się o kredyt. Wezwanie wnioskodawcy odbywa się w przeciągu 14 dni. Następnie BGK rozpatruje wniosek pod względem zgodności z przepisami ustawy oraz przyznaje promesę premii technologicznej maksymalnie do 60 dni od daty złożenia wniosku.

Etap IV polega na podpisaniu umowy kredytu technologicznego oraz przesłaniu kopii umowy do banku, w którym wnioskodawca ubiega się o kredyt technologiczny.

Etap V to zawarcie umowy o wypłatę premii technologicznej przez BGK. Umowa zostaje zawarte po otrzymaniu przez BGK kopii umowy o udzielenie kredytu.

Na etapie VI firma ubiegająca się o kredyt realizuje plan swojej inwestycji.

Przedostatni etap – VII – polega na złożeniu przez wnioskodawcę wniosku o wypłatę premii technologicznej. W przeciągu 60 dni od daty złożenia BGK rozpatruje wniosek o wypłatę.

Ostatnim etapem jest już samo wypłacenie firmie kredytu technologicznego.

Nowe możliwości

Dzięki przyznaniu kredytu technologicznego twoja firma ma szansę się rozwinąć i co ważniejsze, wprowadzić innowacje na rynku. Kształtuje to nowe możliwości zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla szerszego społeczeństwa. Przed ubieganiem się o kredyt technologiczny warto sprawdzić w wybranym banku jakie są całkowite koszta wzięcia kredytu. Proszę również pamiętać, że warunkiem przyznania kredytu jest posiadanie minimum 25% wkładu własnego, a maksymalna kwota kredytu wynosi 4 000 000 miliony złotych.

Czytaj też:

Be Sociable, Share!