Zdolność kredytowa a rodzaj zatrudnienia

Przy obliczaniu zdolności kredytowej istotna jest forma zatrudnienia osoby ubiegającej się o kredyt. I tutaj niestety praca pracy nie jest równa. Banki uważają za najbardziej wiarygodnych tych klientów, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony, trudniej mają ci  zatrudnieni na umowę o dzieło czy zlecenie. Najmniejszym zaufaniem cieszą się klienci prowadzący własną działalność gospodarczą.

zdolność kredytwa kredyt hipotecznyLata doświadczeń pokazały bankom, że najlepiej spłacają kredyt osoby zatrudnione na umowie o pracę na czas nieokreślony, jak i określony. Nie bez powodu tak się dzieje. Osoby takie charakteryzują się posiadaniem lepszej płynności finansowej, gdyż umowa tego typu daje największe bezpieczeństwo zatrudnienia.

Trochę gorzej radzą sobie ze spłacaniem kredytu osoby zatrudnione na umowie o dzieło lub zlecenie. Natomiast nie najlepiej radzą sobie z tym właściciele działalności gospodarczej, a zanim w ogóle zostanie przyznany im kredyt, są przemaglowane przez banki oraz są zobowiązani do wykazania się dłuższym stażem pracy.

Umowa o pracę

Od osób zatrudnionych na umowie o pracę na czas nieokreślony banki w większości wymagają jedynie 3-miesięcznego okresu zatrudnienia, najlepiej u jednego pracodawcy, choć nie zawsze jest to wymagane. Mniejsza część banków potrzebuje dla siebie większego zabezpieczenia i domaga się przedłożenia dokumentów o minimum półrocznym zatrudnieniu na umowie o pracę.

W przypadku umowy na czas określony, banki często wymagają jeszcze dodatkowo półrocznego stażu pracy licząc od momentu zawarcia umowy o kredyt. Zdarza się, że wymagane jest załączenia listu licencyjnego od pracodawcy, w którym pracodawca zobowiązuje się do dalszej współpracy z pracownikiem.

Umowy „śmieciowe”

Umowy o dzieło oraz zlecenie nazywa się potocznie umowami „śmieciowymi”. Dzieję się tak dlatego, że pracodawcy coraz częściej wykorzystują je, aby zmniejszać koszta związane z zatrudnianiem pracowników. Umowy te pozwalają na nieuiszczanie lub zminimalizowanie opłat związanych ze składkami zdrowotnymi i społecznymi. Stawia to pracownika na gorszej pozycji, ponieważ ma mniej przywilejów, niż jego kolega zatrudniony na umowie o pracę.

Z tego powodu banki wymagają nieco dłuższego okresu zatrudnienia, niż w przypadku umów o pracę. Minimalny okres zatrudnienia na umowie „śmieciowej” to pół roku. Niektóre banki oczekują przynajmniej roku lub jeszcze dłuższego okresu zatrudnienia.

Działalność gospodarcza

Na najgorszej pozycji znajdują się właściciele działalności gospodarczej. W większości przypadków mogą oni ubiegać się o kredyt hipoteczny dopiero, gdy ich działalność będzie prosperowała minimum pół roku. Istnieje jednak wiele banków, które oczekują od takiego klienta przynajmniej rocznego doświadczenia w prowadzeniu własnej firmy. Zdarzają się i tacy, którzy wymagają aż 30-miesięcznego stażu!

Lepsi i gorsi

Wychodzi na to, że zanim zaczniesz ubiegać się o kredyt hipoteczny, powinieneś postarać się wynegocjować z pracodawcą umowę o pracę, najlepiej na czas nieokreślony. Jeśli się to nie uda – cóż, będziesz musiał dłużej popracować w obecnej firmie zanim zaczniesz starać się o przyznanie kredytu, gdyż banki mogą potraktować cię jako mniej wiarygodnego klienta.

Czytaj też: