Kredyt inwestycyjny BRE Bank

Jesteś zainteresowany kredytem inwestycyjnym? Przedstawimy szczegóły oferty kredytu inwestycyjnego proponowanej przez BRE Bank.

kredyt inwestycyjny w bre bankuKredyt inwestycyjny służy finansowaniu realizowanych przed kredytobiorcę przedsięwzięć mających na celu powiększenie wartości majątku trwałego. Kredyt inwestycyjny BRE Bank jest przeznaczony na uzupełniające finansowanie nakładów inwestycyjnych oraz inwestycji kapitałowych. Ma na celu wspieranie przedsiębiorstw, zarówno tych z dłuższym stażem, jak i tych nowo otwartych.

Warunki kredytu inwestycyjnego

Aby uzyskać kredyt inwestycyjny w BRE Banku firma musi mieć bieżącą i perspektywiczną zdolność kredytową, brana jest także pod uwagę cena przedsięwzięcia. Kredyt może finansować rozwój lub wspomagać restrukturyzację czy modernizację przedsiębiorstwa. Jeśli przedsiębiorca potrzebuje kredytu na zakup akcji lub udziałów to do formalności związanych z udzieleniem kredytu dochodzi także analiza przedmiotu transakcji, a także przewidywana wartość i łatwość zbycia kredytowanych udziałów, czy akcji. Wysokość kredytu, jaki bank jest w stanie udzielić, zależy od rodzaju projektu, jego ekonomiki oraz od możliwości spłaty obsługi zadłużenia.

Przy udzieleniu kredytu bank wymaga wkładu własnego . Czasem jednak zgadza się na jego brak, zależy to od tego jak dobry i bezpieczny jest projekt. Po udzieleniu kredytu, bank monitoruje wykorzystanie środków.

Kredyt może być udzielony zarówno w PLN jak i w walutach obcych. Najczęstszym zabezpieczeniem tego typu kredytu jest hipoteka na nieruchomości, czy zastaw na maszynach i urządzeniach lub zabezpieczenia osobiste takie, jak gwarancje bankowe, weksle, poręczenia. Wszelkie szczegóły są jednak ustalane indywidualnie dla każdego klienta.

Korzyści przedstawiane przez BRE Bank

Aby uzyskać kredyt inwestycyjny, nie trzeba się męczyć na ścieżce formalności, gdyż procedura udzielania kredytu jest łatwa i szybka, a kapitał może służyć jako dźwignia finansowa.

Kredyt inwestycyjny może także uzupełnić kapitał stały przedsiębiorstwa, aby sfinansować rozwój zmodernizować jego majątek trwały. Dzięki niemu można również powiększyć majątek obrotowy podczas rozruchu firmy. 

Czytaj też: