Deutsche Bank przyciąga przedsiębiorców aż dwoma rodzajami kredytów obrotowych!

Dla właścicieli wielu firm sfinansowanie ich bieżącej działalności od zakupu sprzętu po zapasy byłoby niemożliwe bez kredytu obrotowego.

Takie potrzeby doskonale odczytuje jeden z największych banków o kapitale zagranicznym w polskim sektorze bankowym – Deutsche Bank. Stąd przygotował dla swoich potencjalnych kredytobiorców aż dwie wersje tego kredytu.

Kredyt odnawialny i nieodnawialny

Deutsche Bank oferuje kredyt obrotowy w wersjkredyt obrotowy dla firmi odnawialnej i nieodnawialnej. Ta pierwsza oznacza, że jego spłata implikuje dla klienta banku odnowienie się dostępnego limitu kredytowego do stanu pierwotnego.

Przy kredycie nieodnawialnym, jak sama nazwa już sugeruje, takiej możliwości nie ma. Kredyt odnawialny jest adresowany do przedsiębiorstw, które stosują się do Ustawy o rachunkowości obowiązującej w naszym kraju, natomiast nieodnawialny już do szerszego grona odbiorców (mogą z niego korzystać wykonawcy wolnych zawodów, a także przedsiębiorstwa o okresie ponad rocznej działalności).

Na jakich warunkach Deutsche Bank udziela kredytu obrotowego?

Jak wynika z informacji zamieszczonych na witrynie internetowej Deutsche Banku, warunki udzielenia kredytu obrotowego, zarówno w wersji odnawialnej jak i nieodnawialnej są bardzo podobne. Kredytobiorca może uzyskać minimum 10 000 zł w ten sposób lub równowartość tej kwoty w innej walucie (PLN, EUR, USD, CHF), natomiast maksymalna kwota nie jest określona. Okres kredytowania do roku, ale za to z możliwością prolongaty.

W kwestii już technicznego zorganizowania spłaty, Deutsche Bank wymaga od klienta uiszczania spłaty odsetek w cyklu miesięcznym lub kwartalnym, natomiast płatności kapitału albo jednorazowej, albo na koniec okresu kredytowania. Ciekawe natomiast rozwiązanie Deutsche Bank przyjął w sytuacji, gdy dłużnik zdecyduje się wcześniej spłacić zaciągnięty kredyt. Wówczas bank nie pobiera prowizji od takiej spłaty, poza jednym przypadkiem, gdy klient zerwie umowę o kredyt. Jeśli natomiast chodzi o wymogi zabezpieczenia, to Deutsche Bank szczególnie preferuje oświadczenie o poddaniu się trybowi egzekucji wg przepisów Prawa Bankowego, weksle własne in blanco czy nieodwołalne pełnomocnictwo dla banku do dysponowania rachunkami bieżącymi i innymi klienta.

Tym samym oferta kredytu obrotowego Deutsche Banku jest bardzo profesjonalna, doprecyzowana. Nic więc dziwnego, że corocznie coraz więcej przedsiębiorców z niej korzysta.

 Czytaj też: