Kredyt inwestycyjny w Deutsche Banku

Dzięki kredytowi inwestycyjnemu można rozbudować lub zmodernizować swoje przedsiębiorstwo. Dziś przedstawimy ofertę, jaką swoim klientom proponuje Deutsche Bank.

kredyt inwestycyjny w deutsche bankuDeutsche Bank jest gotów sfinansować do 80% całej inwestycji, a w przypadku zakupu samochodów osobowych i ciężarowych nawet 90%. Kredyt inwestycyjny można wykorzystać jednorazowo lub np. w transzach dostosowanych do terminarza realizacji inwestycji. Transza to wydzielona część całego kredytu, którą otrzymujemy na każdym kolejnym etapie inwestycji.

Dla kogo kredyt inwestycyjny?

Kredyt inwestycyjny w Deutsche Banku mogą wziąć przedsiębiorstwa istniejące na rynku przynajmniej od roku, a także osoby fizyczne wykonujące tzw. wolne zawody. O kredyt mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce zarówno te, które są zobowiązane do stosowania zasad rachunkowości określonych z Ustawą o rachunkowości, jak i te które tego obowiązku nie mają.

Warunki kredytu inwestycyjnego

Kredyt udzielany jest w czterech rodzajach walut: PLN, EUR, USD oraz CHF. Istnienie możliwość zmiany waluty w trakcie okresu kredytowania. Minimalna kwota kredytu to 10 000 zł lub jej równowartość w innej obcej walucie. Bank nie określa maksymalnej kwoty, której jest w stanie udzielić.

Okres kredytowania dla kredytów udzielonych we frankach szwajcarskich wynosi maksymalnie 1 rok, w pozostałych przypadkach bank godzi się nawet na 15 lat spłaty. Odsetki można spłacać na dwa sposoby: miesięcznie (doliczane do każdej raty) lub kwartalnie (obliczane wg wzoru i spłacane rat na 3 miesiące). Podobnie jest w przypadku spłaty kapitału. W tym wypadku raty również można rozłożyć na miesięczne albo kwartalne. Okres karencji w spłacie kapitału wynosi maksymalnie 1 rok. Warto zwrócić uwagę na to, że kredyt możemy spłacić w każdym dowolnym momencie, czego nie umożliwia każdy bank (w końcu dłuższy okres spłaty, to więcej odsetek dla banku).

Oprocentowanie kredytu inwestycyjnego może być stałe lub zmienne. Oparte jest na stawkach rynkowych WIBOR/LIBOR/EURIBOR 1M, 3M.

Zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego

Zabezpieczeniem kredytu inwestycyjnego może być weksel własny in blanco czy też oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie przepisów Prawa Bankowego. Bank może zażądać również nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym w swoim banku, dzięki czemu będzie mógł pobierać należność bezpośrednio z konta kredytobiorcy. Zabezpieczeniem może być także zastaw rejestrowy, przewłaszczenie czy hipoteka na finansowanych przez bank przedmiotach inwestycji.

Czytaj też: