Leasing konsumencki coraz popularniejszym produktem finansowym

Obecne czasy szeroko rozumianego rozwoju i postępu coraz mocniej zakotwiczają w nas przekonanie, że aby coś mieć i użytkować niekoniecznie trzeba być tego właścicielem. Odpowiedzią na takie nastawienie jest leasing konsumencki, który głównie dzięki korzystnym zmianom w ustawodawstwie zaczyna stawać się coraz dostępniejszy, a przez to popularniejszy.

Do kogo jest skierowany i co daje leasing konsumencki?

leasing konsumencki przede wszystkim adresowany jest do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Daje on takiemu podmiotowi możliwość sfinansowania używanej przez niego rzeczy, a w perspektywie przyszłości – szansę jej nabycia. Warto jednak jasno zaznaczyć, że po okresie użytkowania leasing nie daje możliwości konsumentowi przejęcia na własność takiego dobra, jedynie po odpowiednich ustaleniach między stronami leasingu, może dopuszczać możliwość wykupu po zakończonym okresie leasingu.

Leasing konsumencki coraz bardziej konkurencyjny wobec produktów finansowych sektora bankowego

W ostatnim czasie  następuje eskalacja usług leasingu konsumenckiego. Głównymi determinantami jest na pewno wiele zalet tej oferty, w porównaniu do tego, co proponują banki. Przede wszystkim firmy leasingowe, nie podlegające tak sformalizowanym nadzorom finansowym jak banki, podejmując decyzję o udzieleniu leasingu, stosują mniej rygorystyczne zasady oceny zdolności kredytowej konsumentów niż banki. Tym samym jest to dla wielu osób bardziej dostępne źródło finansowania. Dodatkowo, w wielu przypadkach, leasing konsumencki jest wariantem znacznie tańszym, głównie dlatego, że firmy leasingowe, w związku z dużą ilością dokonywanych transakcji, są często w stanie wynegocjować u producentów danego towaru większe rabaty niż mógłby to zrobić na własną rękę klient indywidualny.

Wicepremier Waldemar Pawlak sprzyja i zachęca do leasingu konsumenckiego

Analizując rozwój leasingu konsumenckiego, należy zwrócić uwagę, że ostatnie zmiany w polskim prawie sprzyjają jego rozwojowi. Otóż 1 lipca 2011 roku zniknęły bariery podatkowe, umożliwiając szczególnie korzystanie z tej formy właśnie osobom fizycznym, wcześniejsza Ustawa z marca 2011 kładła nacisk na znoszenie barier administracyjnych w udzielaniu tej formy wsparcia finansowego.

Leasing konsumencki, jak więc widać, jest niezwykle wartą uwagi alternatywą wobec kredytu. A przede wszystkim jest to rozwiązanie „Prostsze, tańsze i bardziej elastyczne” – jak podkreśla Wicepremier Waldemar Pawlak .

Czytaj też: