Zdolność kredytowa a poręczenie kredytu

obliczanie zdolności kredytowejPolacy masowo biorą kredyty – ta tendencja utrzymuje się już od dawna. Wszelkie większe inwestycje w naszym życiu wiążą się z zaciągnięciem pożyczki. Oczywiście rzecz dotyczy większości, ale nie wszystkich.

Nieliczne grono Polaków nie bierze kredytu – cześć z nich nie robi tego, bo tego nie potrzebuje – stać ich na budowę domu czy zakup samochodu z własnych środków. Druga część niestety nie dostaje kredytu ze względu na brak tak zwanej zdolności kredytowej. Czym ona jest i jaki ma związek z poręczeniem?

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa to zdolność kredytobiorcy do tego, by spłacić zaciągnięty kredyt – łącznie z wszystkimi opłatami związanymi z zaciągnięciem kredytu. Prawo nie reguluje tego, w jaki sposób oblicza się taką zdolność kredytową, dlatego każdy bank sugeruje inne parametry. Oczywiście w zależności od wysokości zdolności kredytowej, możemy uzyskać odpowiednio wysoki kredyt. Ostatecznie może nawet dojść do sytuacji, w której z taką samą zdolnością kredytową w jednym banku otrzymamy kredyt, a w innym nie.

Obliczanie zdolności kredytowej

Do obliczenia zdolności kredytowej niezbędne są niektóre parametry związane z płatnościami domowymi (sumowanymi jako koszt utrzymania), zarobkami oraz innymi zobowiązaniami finansowymi np. pożyczkami czy kredytami zaciągniętymi wcześniej czy nawet alimentami. Każdy z banków bierze pod uwagę te parametry, i na ich podstawie przelicza ogólny wynik punktowy oceniając klientów w jednej skali. Osiągniecie danego progu punktowego gwarantuje konkretną wysokość otrzymanego kredytu.

Poręczenie

Duże znaczenie dla określenia zdolności kredytowej ma poręczenie oraz sytuacja finansowa poręczyciela. W trakcie podejmowania decyzji o zaciągnięciu kredytu, umowę można podpisać z poręczycielem – oczywiście na piśmie, jeśli kredytobiorca byłby niewypłacalny. Bank bierze pod uwagę to dodatkowe zabezpieczenie jako punkt dla przyszłego kredytobiorcy, ale sam poręczyciel również musi być prześwietlony. Bierze się tu pod uwagę jego wypłacalność oraz zaciągnięte zobowiązania finansowe.