Inwestowanie w nieruchomości

W dobie intensywnego rozwoju szeroko pojmowanego rynku mieszkaniowego inwestowanie w nieruchomości już od dłuższego czasu jest powszechnie uznawane za stosunkowo bezpieczną i atrakcyjną z punktu widzenia osoby inwestującej formę lokowania kapitału. 

Istnieje wiele różnych dróg związanych z inwestowaniem w rynek nieruchomości. Wielu początkujących inwestorów zadaje sobie pytanie: którą wybrać? Jak i gdzie ulokować kapitał? Jakie rozwiązanie może przynieść największe korzyści?

inwestowanie w nieruchomościWynajem przynosi zyski

Zdecydowanie największą popularnością cieszą się inwestycje bezpośrednie, w których osoba decydująca się na ulokowanie rezygnuje z usług różnego rodzaju pośredników (np. specjalistycznych instytucji finansowych) i osobiście uczestniczy w procesie inwestycyjnym. W kategorii tej mieszczą się takie działania jak zakup mieszkania, domu lub gruntu, ich ewentualna sprzedaż, dzierżawa czy też wynajem. Jedną z najczęściej stosowanych i najbardziej opłacalnych metod jest wynajem – zgodnie z definicją jest to czasowe oddanie nieruchomości do użytkowania konkretnej osobie lub instytucji w zamian za konkretną, ustaloną w umowie wynajmu opłatę.

Z raportu sporządzonego przez serwis Domiporta.pl oraz Open Finance wynika, że wskaźnik oczekiwanej rentowności netto wynajmu wzrósł do poziomu 4,64 %. W ubiegłym roku wartość ta wynosiła zaledwie 4,04 %. Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy średnia ofert wynajmu w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni nieruchomości wzrosła o 5,4 % (dane dla Gdańska, Gdyni, Krakowa, Łodzi, Poznania, Warszawy i Wrocławia). Inwestorzy chętnie stawiają na wynajem – roczna dynamika wzrostu liczby zamieszczanych ofert tego typu wzrosła do 18 %.

Fundusze nieruchomości

Ciekawą alternatywą dla potencjalnych inwestorów są cieszące się coraz większą popularnością fundusze nieruchomości. Pozyskują one środki od inwestorów indywidualnych lub instytucji, a następnie nabywają za nie prawa własności bądź udziały w różnego rodzaju nieruchomościach, takich jak budynki mieszkalne, hotele, biurowe, obiekty handlowe czy też magazynowe. Fundusze nieruchomości mogą również wchodzić i angażować się w projekty deweloperskie. Najważniejszą zaletą tej formy inwestowania kapitału jest możliwość ulokowania środków znacznie mniejszych niż przeciętna cena pojedynczej nieruchomości. Jest to metoda nieskomplikowana, wstąpienie do tego typu funduszu wymaga tylko zakupu certyfikatów emitowanych przez fundusz.

W chwili obecnej na polskim rynku funkcjonuje 18 funduszów nieruchomości, które zarządzane są przez 9 towarzystw funduszy inwestycyjnych, a nadzór nad całokształtem sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Nie wszystkie są jednak dostępne dla przeciętnego inwestora – na Giełdzie Papierów Wartościowych przedmiotem obrotu są certyfikaty inwestycyjne 8 funduszy nieruchomości.

Na koniec kwietnia br. wartość zarządzanych aktywów wynosiła 3,34 mld zł, co stanowi 2,6 % aktywów wszystkich funduszy inwestycyjnych działających w Polsce. Jakie wyniki osiągają tego typu fundusze? Wartość certyfikatu inwestycyjnego najlepszego z uniwersalnych funduszy nieruchomości BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 wzrosła w ciągu ostatnich trzech lat o 26%. Za nim uplasowała się Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ z zyskiem na poziomie 21 %, a Opera Terra FIZ zarobiła 16%. Warto jednak zaznaczyć, iż istnieją także fundusze, które nie osiągają spektakularnych wyników i przynoszą swoim inwestorom straty.

Zagrożenia związane z inwestowaniem w nieruchomości

Każda forma inwestowania kapitału wiąże się z określonym ryzykiem i zasada ta dotyczy również inwestowania w rynek nieruchomości. Do najpoważniejszych zagrożeń dla osób zainteresowanych ulokowaniem pieniędzy w nieruchomościach należą takie zjawiska jak ogólnokrajowy kryzys, zmiany polityczne mające pośredni wpływ na rynek nieruchomości, ogólny spadek zaufania do nieruchomości, bankructwo ewentualnego najemcy, perspektywa zniszczenia nieruchomości przez osoby ją wynajmujące, wzrost opłat za media, niemożność całkowitej spłaty kredytu, wzrost stóp procentowych czy też gwałtowny napływ obcego kapitału.

Czytaj też: