Kredyt obrotowy w PKO BP

PKO BP udostępnia swoim klientom możliwość zaciągnięcia kredytu obrotowego. Jednak, aby uzyskać tego typu kredyt potencjalny kredytobiorca musi spełnić jeden główny warunek. Kredyt ten jest dostępny dla posiadaczy rachunku bieżącego BIZNES PARTNER lub dla osób, które go założą. Chcesz poznać więcej szczegółów na temat kredytu obrotowego w PKO BP? Przeczytaj artykuł.

kredyt obrotowy w pko bpAby uzyskać kredyt obrotowy w PKO BP osoba ubiegająca się o kredyt musi być właścicielem działalności gospodarczej lub rolniczej, która istnieje na rynku od co najmniej 18 miesięcy. Jednak podstawowym warunkiem jest posiadanie rachunku bieżącego BIZNES PARTNER. Jeśli potencjalny kredytobiorca nie jest jeszcze właścicielem takiego rachunku, może go otworzyć w siedzibie banku, a wtedy będzie mógł ubiegać się o kredyt obrotowy.

Bank PKO BP oferuje kredyt obrotowy w charakterze odnawialnym (kredyt w rachunku BIZNES PARTNER dostępny wyłącznie w PLN lub kredyt obrotowy odnawialny) i nieodnawialnym (kredyt obrotowy nieodnawialny). Kredyt uruchamiany jest jednej z czterech dostępnych walut: PLN, EUR, CHF lub USD.

Przeznaczenie kredytu obrotowego

Kredyt obrotowy może być przeznaczony na zaopatrzenie, produkcję, sprzedaż i świadczenie usług. Ponadto można nim sfinansować proces rozliczeń pieniężnych wynikających z prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej lub rolniczej. Poprzez środki uzyskane poprzez zaciągnięcie kredytu właściciel firmy może także wypłacić wynagrodzenia swoim pracownikom, spłacić zadłużenie w innym banku lub pokryć składki ZUS i US.

Parametry kredytu obrotowego

Kredyty odnawialne można zaciągnąć na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia okresu kredytowania na kolejne okresy roczne bez konieczności spłaty zadłużenia. Kredyt odnawialny spłaca się jednorazowo na koniec okresu kredytowania. W przypadku kredytu obrotowego nieodnawialnego okres kredytowania może wynosić maksymalnie 36 miesięcy, a spłaca się go w ratach miesięcznych lub kwartalnych. Kredyt po uruchomieniu wypłacany jest jednorazowo, bądź w transzach w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.

Bank ustala wysokość kredytu na podstawie potrzeb kredytobiorcy. Jego maksymalna wysokość uzgadniana jest indywidualnie z właścicielem firmy. W przypadku kredytów odnawialnych podczas ustalania kwoty kredytu, bank uwzględni wysokość i częstotliwość obrotów na rachunku bieżącym BIZNES PARTNER.

Bank zabezpiecza kredyt poprzez wszystkie formy zabezpieczeń, które są zgodne z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia wierzytelności Banku.

Formalności kredytu obrotowego

Osoba, która chce ubiegać się o kredyt obrotowy w PKO BP powinna udać się do oddziału Banku, w którym posiada lub chce założyć rachunek BIZNES PARTNER, w celu złożenia stosownego wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami. Osoby ubiegające się o kredyt do 1mln złotych uzyskają decyzję o wydaniu kredytu w przeciągu 24h.

Czytaj też: