Czy hipoteka nigdy nie obniża wartości nieruchomości? – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego!

Bardzo często, kiedy dowiadujemy się, że dana nieruchomość jest obciążona hipoteką jest to dla nas oznaką czegoś bardzo niedobrego, a przede wszystkim powodem obniżenia wartości takiego obiektu. I choć nierzadko wiele stron przekonuję, iż to błędne rozumowanie sprawa od lat budzi wiele kontrowersji, aż wreszcie trafiła pod wokandę Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wycena nieruchomości obarczonej hipoteką

Wyrok z dnia 20 kwietnia 2012 r. NSA w sprawie hipotek

Decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego ostatecznie rozwiała szereg wątpliwości związanych z wyceną nieruchomości z hipoteką. W swojej argumentacji organ ten zwrócił szczególną uwagę, że zawsze podstawą wyceny dobra, nieruchomości są i będę przeciętne ceny, stosowane w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku. Fakt, że na danym obiekcie została ustanowiona hipoteka czy jest już prowadzone właściwe egzekucyjne postępowanie nie sprawia, że taka np. nieruchomość zyskuje znamiona rzeczy innego rodzaju czy gatunku, nie dochodzi bowiem do zmiany użyteczności i docelowego przeznaczenia takiej rzeczy. Zgodnie zaś z tym, nigdy hipoteka nie wpływa generalnie na podstawę opodatkowania PCC, a tym samym nie przekłada się na zmianę wartości rynkowej danego obiektu.

Są jednak wyjątki i nowe przypadki w orzecznictwie

Mimo, że argumentacja i kwietniowy wyrok wykrystalizowały stanowisko, że hipoteka nie obniża wartości nieruchomości, Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrując już indywidualne przypadki zwraca uwagę na tzw. sytuacje szczególne. Mianowicie, na początku czerwca 2012 roku uznał, że w przypadku kiedy hipoteka zabezpiecza kredyt jeszcze niespłacony, wyczerpujący prawie całą wartość takiej nieruchomości, to osoba nabywająca prawo do takiego lokalu jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn z tytułu zniesienia współwłasności. Jest to przykład „wyjątkowy”, kiedy można pośrednio powiedzieć, że hipoteka może implikować obniżenie pewnych kosztów, jeśli ciąży na nieruchomości.

Analiza skutków obarczenia danej nieruchomości hipoteką pokazuje, że choć ogólna zasada mówi, że nie powoduje to obniżenia wartości obiektu obciążonego, to pojawiają się odstępstwa od tej zasady. Szczególnie w takich okolicznościach coraz częściej odstępuje się od naliczenia podatku od spadków i darowizn w chwili nabycia prawa do takiej nieruchomości. O tym ostatnim rozwiązaniu warto szczególnie pamiętać, kiedy będziemy nabywcami takiego obiektu.

Czytaj też: