Lokata Nordea Ekstra Profit

Nordea Ekstra Profit to jedna z lokat proponowanych przez Nordea Bank. Nie jest ona jednak typową lokatą oferowaną zazwyczaj w bankach. Jest to połączenie ubezpieczenia na życie i dożycie z lokatą terminową.

nordea ekstra profitNordea Ekstra Profit jest świetną alternatywą dla lokat terminowych. To połączenie ochrony ubezpieczeniowej dla siebie i najbliższych z atrakcyjnymi zyskami. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego. Z oferty mogą skorzystać osoby pełnoletnie, które  nie ukończyły 73 roku życia.

Szczegóły oferty

Lokata ta jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Nordea lub Nordea Spectrum. Jego posiadacz musi dysponować środkami w wysokości minimum 5 000zł z możliwością ich ulokowania na 360 dni lub 180 dni w przypadku 10 000zł.

Do zawarcia ubezpieczenia nie jest potrzebne wypełnienie ankiety medycznej. Nordea Ekstra Profit jest wolna od ryzyka związanego z formami oszczędzania takimi jak akcje czy fundusze, posiada stałe oprocentowanie. Oprocentowanie lokaty rocznej wynosi 5,1% i 4,54% w przypadku lokaty półrocznej. Stałe oprocentowanie lokaty ustalone w dniu podpisania umowy sprawia, że jesteśmy zabezpieczeni przed ewentualnym spadkiem stóp procentowych w okresie trwania umowy.

Informacje dodatkowe

Jeżeli klient zdecyduje się na zerwanie umowy przed zakończeniem okresu trwania lokaty, to bank wypłaci mu cały kapitał zgromadzony na lokacie, jednak bez dodatkowych świadczeń. Oznacza to, że nie otrzymamy żadnego dodatku z tytułu oprocentowania lokaty. Ponadto bank nie przedłuża automatycznie okresu trwania lokaty.

O co chodzi z ubezpieczeniem na „życie i dożycie”? „Dożycie” polega na tym, że jeśli właściciel lokaty dożyje do ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, to zostanie mu wypłacone całe świadczenie polisy. Natomiast w przypadku ubezpieczenia samego życia, chodzi o to, że jeśli ubezpieczony umrze w trakcie trwania polisy, świadczenie zostanie wypłacone jego rodzinie bez względu na to ile czasu upłynęło od przystąpienia do ubezpieczenia.

Czytaj też: