Lokata długo- czy krótkoterminowa – którą wybrać?

Ulokowanie środków finansowych na lokacie bankowej jest niewątpliwie jednym z najlepszych i najbardziej sprawdzonych sposobów na rozsądne i korzystne gospodarowanie pieniędzmi. Czy lokata krótkoterminowa jest lepsza od długoterminowej? Czy może odwrotnie?

lokata krótko-czy długoterminowaJak zdefiniować lokatę bankową? Jest to swoista umowa pomiędzy klientem a bankiem, na mocy której bank zobowiązuje się do wypłacania drugiej stronie odsetek za czas trwania lokaty, natomiast klient gwarantuje, iż nie wycofa pieniędzy z banku przed upływem określonego w umowie terminu. Wcześniejsze zerwanie umowy w zdecydowanej większości przypadków wiąże się z koniecznością zapłacenia karnych odsetek. Ze względu na termin zakończenia lokaty dzielimy na lokaty krótkoterminowe oraz długoterminowe.

Lokaty krótko- a długoterminowe

Jak sama nazwa wskazuje, lokaty krótkoterminowe wiążą klienta z bankiem na stosunkowo krótki okres czasu. Najkrótsze lokaty tego typu mogą obowiązywać przez kilka miesięcy, kilka tygodni, kilkanaście lub kilka dni, a nawet przez zaledwie jedną noc (lokaty typu over night).

Lokaty krótkoterminowe gwarantują szybki dostęp do zainwestowanych środków, z reguły cechują się stałym i niezmiennym oprocentowaniem, co oznacza, iż otrzymywane odsetki nie będą się zmieniały wraz ze wzrostem lub spadkiem stóp procentowych. Lokaty długoterminowe cechują się zmiennym (w zależności od warunków umowy) i z reguły wyższym oprocentowaniem.

Którą lokatę wybrać?

Przy decydowaniu się na określony typ lokaty bankowej kluczowe znaczenie mają preferencje klienta i jego plany w stosunku do zgromadzonych pieniędzy. Jeśli wiemy, że pieniądze będą nam potrzebne w danym terminie, to najlepszym rozwiązaniem będzie lokata krótkoterminowa o terminie zapadalności przed tym czasem. Lokata długoterminowa będzie korzystniejszą opcją dla osób, które nie planują żadnych ruchów i inwestycji związanych ze swoim kapitałem. Nie należy również zapominać o uważnym śledzeniu informacji związanych z oprocentowaniem lokat – nierzadko zdarza się, iż poszczególne lokaty krótkoterminowe z możliwością odnawiania są korzystniejsze od lokat długoterminowych.

Lokaty długoterminowe są dobrym wyborem dla ludzi ceniących sobie stabilność i pewność, nie śledzących uważnie rynku lokat. Z kolei właściciel lokaty krótkoterminowej ma większe szanse na skorzystanie z licznych ofert specjalnych lub promocji regularnie organizowanych przez banki.

Czytaj też: