Doradca finansowy będzie musiał ujawnić swoją prowizję

Na mocy dotychczas obowiązujących regulacji, doradcy finansowi nie byli zobowiązani do ujawniania swoich prowizji za sprzedaż danego produktu finansowego. Wszystko wskazuje jednak na to, że wkrótce sytuacja ta ulegnie zmianie.

doradca finansowy ujawnia prowizjęSzczegóły dotyczące nowych przepisów regulujących kwestię działalności doradców finansowych są obecnie konsultowane między specjalistami z ESMA (European Securites and Markets Authority, jedna z europejskich instytucji sprawujących nadzór nad instytucjami finansowymi), a przedstawicielami Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Europejskiej.

Planowane zmiany

Po wprowadzeniu zapowiadanych zmian każdy doradca finansowy będzie zobowiązany do ujawnienia klientowi, jaką prowizję pobiera za sprzedaż konkretnego produktu finansowego lub świadczenie danej usługi związanej z finansami i obsługą klienta. Rozwiązanie to jest korzystne przede wszystkim dla osób decydujących się na nawiązanie współpracy z doradcą finansowym – zapewni im ono przejrzystość oferowanych usług i zagwarantuje możliwość wyboru oferty najtańszej i najkorzystniejszej z ekonomicznego punktu widzenia. Warto zaznaczyć, iż niektóre kraje posuwają się jeszcze dalej w zmianach dotyczących rynku doradztwa finansowego – w Holandii oraz Wielkiej Brytanii wprowadzony zostanie nakaz pobierania wynagrodzenia tylko i wyłącznie od klienta.

Ujawnienie prowizji pobieranych przez doradców finansowych nie jest jedyną zmianą planowaną przez ESMA. Nowe regulacje wprowadzą zakaz używania terminu „doradca niezależny” w sytuacji, gdy choć część jego dochodów pochodzić będzie od instytucji finansowej, a nie kieszeni klienta. Ze względu na spore rozbieżności w kwestii prawidłowego zdefiniowania terminu „niezależność” (czy 1% prowizji pochodzący od instytucji finansowej oznacza już, że dany doradca nie jest już niezależny?) idea ta nie budzi większego entuzjazmu w środowisku doradców finansowych.

Nie będzie licencji

Plany dotyczące nowych regulacji rynku doradztwa w skali międzynarodowej cieszą się poparciem ze strony polskiego nadzoru finansowego. Porzucono natomiast pomysł związany z wprowadzeniem systemu licencjonowania doradców finansowych oraz firm pośrednictwa finansowego.

Czytaj też: