Spadek wartości udzielanych kredytów mieszkaniowych w I kwartale 2012 roku

Polski rynek mieszkaniowy zmaga się z długofalową tendencją spadkową. Świadczą o tym dane opublikowane w najnowszej, jedenastej edycji raportu AMRON-SAFRiN sporządzanego przez Związek Banków Polskich.

spadek wartości kredytów mieszkaniowychSłabszy kwartał

W pierwszym kwartale bieżącego roku udzielono 47.723 kredytów mieszkaniowych, a ich łączna wartość osiągnęła poziom 10,2 mld złotych. W porównaniu z ostatnim kwartałem 2011 r. jest to rezultat gorszy o odpowiednio 5,96 proc. i 5,46 proc. W raporcie zaznaczono również, iż dane te są znacznie niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Wzmocnieniu uległa pozycja kredytów udzielanych w polskich złotych – w porównaniu z ostatnim kwartałem 2011 r. wskaźnik ten wzrósł o 7 punktów procentowych i w chwili obecnej wynosi 84 proc. Udział kredytów denominowanych w euro wyniósł 14,6 proc. i spadł o 2,5 punktu procentowego. Zaledwie 1 proc. nowych kredytów mieszkaniowych to kredyty denominowane we frankach szwajcarskich. W wyniku zmian relacji kursowych złotego do euro oraz franka szwajcarskiego, do których doszło w pierwszym kwartale bieżącego roku, łączna wartość portfela kredytów hipotecznych w sektorze bankowym  spadła do poziomu 308 mld złotych.

Jedynym wskaźnikiem, który osiągnął swoje kolejne maksimum, jest średnia wartość udzielonego kredytu hipotecznego, która obecnie przekracza 209 tys. złotych. Przeciętna wysokość kredytu złotowego wzrosła o ponad 3 tys. zł i wynosi 187, 9 tys. zł, natomiast średnia wartość kredytu denominowanego w walutach obcych wzrosła z poziomu 352,6 tys. zł w IV kwartale 2011 roku do 361,4 tys. zł w I kwartale 2012 r.

Prognozy

O tendencji spadkowej na krajowym rynku mieszkaniowym decyduje wiele różnych czynników, wśród których najważniejsze to wycofywanie się banków z kredytów walutowych, wejście w życie zmian Rekomendacji S czy też stopniowe wygaszanie programu „Rodzina na Swoim”. Autorzy raportu AMRON-SAFRiN podtrzymują jednak swoją prognozę sprzed kwartału odnośnie wartości udzielonych kredytów i przewidują, że w 2012 roku będzie ona oscylować na poziomie 44 mld złotych.

Czytaj też:

Be Sociable, Share!