Czy bank może wypowiedzieć nam umowę kredytową ?

Wśród znaczącej ilości klientów funkcjonuje przekonanie, że spisana umowa kredytowa z danym bankiem jest ostateczna i niepodważalna. Tymczasem praktyka pokazuje coś całkiem innego. Coraz częściej w myśl zapisów ustawy Prawo Bankowe dochodzi do wypowiedzenia umowy.

Wypowiedzenie umowy kredytowej

Czy bank może wypowiedzieć umowę kredytową?

Prawo bankowe bardzo dokładnie reguluje te kwestię. Kluczowy jest art. 75 mówiący, iż bank jak najbardziej może wypowiedzieć umowę kredytową w chwili stwierdzenia, że warunki udzielenia kredytu zostały niewypełnione tudzież istnieją wyraźne przesłanki ku temu, że planowa spłata zadłużenia przez klienta jest niemożliwa (np. zły stan majątkowy kredytobiorcy). Takie zaś prawo kredytodawcy zwykle jest też wyraźnie odnotowywane w umowie podpisywanej przez strony transakcji w chwili dopełnienia formalności udzielenia kredytu.

Jakie warunki musi spełnić bank, wypowiadając umowę kredytową?

Po zaistnieniu wyżej zasygnalizowanych przyczyn, bank rzeczywiście ma prawo wypowiedzenia analizowanej umowy. Musi jednak spełnić kilka formalnych wymogów. Przede wszystkim ważne jest, aby okres wypowiedzenia wynosił 30 dni. W wyjątkowych sytuacjach jest on krótszy (7 dni).  Wypowiedzenie zaś takie automatycznie uruchamia procedurę roszczenia banku o zwrot wykorzystanej ilości kredytu, oczywiście z naliczonymi odsetkami za okres korzystania z kredytu.

Wypowiedzenie umowy kredytu konsumenckiego

Na nieco mniej restrykcyjnych zasadach opiera się wypowiedzenie umowy kredytu konsumenckiego. Tutaj jako powód uruchomienia takich działań muszą pojawić się istotne zaniedbania kredytobiorcy w regularnym spłacaniu rat zadłużenia (zaległość w wypłaceniu co najmniej dwóch rat). Dodatkowo bank jest zobligowany, by wcześniej kontaktować się z takim klientem, zwracać mu uwagę i wzywać do uregulowania zaległości. Kiedy dopiero taka procedura zostanie wyczerpana, bankowi przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy o taki kredyt w okresie nie krótszym niż 30 dni.

Uproszczone myślenie wielu konsumentów, iż spisanie umowy kredytowej jest sfinalizowaniem udzielenia kredytu może w wielu przypadkach okazać się błędne. Przepisy Prawa Bankowego umożliwiają bowiem bankom wypowiedzenie w określonych okolicznościach takiej umowy. W większości przypadków procedura do przeprowadzenia od strony banków jest skuteczna i prosta, jedynie w przypadku kredytu konsumenckiego bardziej zaawansowana.

Czytaj też: