Różnice między odwróconą hipoteką a rentą dożywotnią

Stosunkowo skromna wysokość przeciętnych świadczeń emerytalnych sprawia, iż polscy emeryci nierzadko zmagają się z ogromnymi problemami finansowymi i mają spore trudności z prowadzeniem relatywnie godnego i spokojnego życia. Nikogo nie powinien zatem dziwić fakt, że osoby starsze chętnie spoglądają w stronę ofert i propozycji, które mogą polepszyć ich status materialny. Dlatego też przedstawiamy różnice pomiędzy odwróconą hipoteką, a rentą dożywotnią.

odwrócona hipoteka a renta dożywotniaNaprzeciw oczekiwaniom osób pobierających świadczenia emerytalne wychodzą również krajowe banki, które proponują emerytom dodatkowe i dożywotnie środki w zamian za przejęcie praw do mieszkania lub domu należącego do klienta. Na jakie rozwiązania mogą liczyć seniorzy? Jaki wybór mają znajdujący się w złej sytuacji emeryci, będący jednocześnie posiadaczami nieruchomości?

Na czym to polega?

Idea odwróconego kredytu hipotecznego zakłada, iż bank udziela danej osobie kredytu, którego zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości należącej do kredytobiorcy lub prawie do niej. Przez ustalony w umowie kredytu okres, bank wypłaca klientowi miesięczne raty, a w zamian przejmuje pozostawioną po śmierci klienta nieruchomość.

W przypadku renty dożywotniej instytucja udzielająca kredytu zobowiązuje się do wypłacania kredytobiorcy miesięcznej renty aż do chwili śmierci, w zamian za natychmiastowe przeniesienie na nią praw do nieruchomości znajdującej się w posiadaniu osoby decydującej się na tego typu kredyt.

Odwrócona hipoteka, a renta dożywotnia

Istnieje kilka zasadniczych różnic pomiędzy odwróconym kredytem hipotecznym, a rentą dożywotnią. Najważniejsza z nich dotyczy momentu, w którym dana nieruchomość przechodzi w posiadanie banku lub innej instytucji finansującej kredyt – w przypadku odwróconej hipoteki bank przejmuje dom lub mieszkanie kredytobiorcy po jego śmierci, natomiast warunkiem udzielenia renty dożywotniej jest natychmiastowe przekazanie praw do nieruchomości na rzecz kredytodawcy.

Przy odwróconym kredycie hipotecznym przejęcie domu lub mieszkania nie jest jednak automatyczne – zgodnie z projektem ustawy regulującej przepisy dotyczące hipoteki odwróconej, potencjalni spadkobiercy kredytobiorcy będą dysponować prawem do spłacenia wierzytelności banku przez dwanaście miesięcy od jego śmierci. W przeciwnym wypadku prawowitym właścicielem nieruchomości stanie się bank. Spadkobiercy osoby, która zdecyduje się na rentę dożywotnią, nie mają żadnych praw do mieszkania lub domu będącego przedmiotem umowy.

Emeryci są nieświadomi

Z badań przeprowadzonych na zlecenie Funduszu Hipotecznego Dom S.A. wynika, iż 80 proc. ankietowanych seniorów nie potrafi wskazać różnić pomiędzy odwróconym kredytem hipotecznym, a rentą dożywotnią. Co trzecia osoba korzystająca ze świadczeń emerytalnych nie zastanawiała się nawet nad wysokością satysfakcjonującej raty z tytułu umowy dożywotniej. Najczęściej deklarowano kwoty w przedziale 300 – 1000 zł.

Czytaj też:

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym 2012

Czy bankom opłaca się odwrócona hipoteka?

Spadkobierca a odwrócony kredyt hipoteczny

Projekt ustawy o odwróconej hipotece