Czy opłaty interchange zostaną zmniejszone?

Opłata interchange to prowizja wypłacana przez agenta rozliczeniowego na rzecz banku wydającego daną kartę płatniczą od każdej bezgotówkowej transakcji zrealizowanej przy jej użyciu. W Polsce wysokość tego typu opłat jest niemalże dwukrotnie większa od średniej charakterystycznej dla krajów członkowskich Unii Europejskiej. Narodowy Bank Polski opracował program, którego celem jest zniwelowanie takiego stanu rzeczy.

Nad zmianami w zakresie redukcji opłat kartowych w Polsce pracuje Zespół Roboczy ds. Opłaty Interchange, powołany do życia przez Radę ds. Systemu Płatniczego. Program ten został już zaakceptowany przez większość członków zespołu reprezentujących wszystkie strony systemów kartowych, a w marcu bieżącego roku został on przyjęty i zatwierdzony przez wspomnianą Radę ds. Systemu Płatniczego.

spadek opłat interchangeNBP proponuje zmiany

Głównym założeniem programu realizowanego przez NBP jest systematyczne obniżanie stawek opłat interchange do średniego poziomu w Unii Europejskiej. Autorzy programu proponują obniżenie poziomu opłat kartowych do wysokości 1,1% wartości transakcji dla kart debetowych i 1,2% dla kart kredytowych najpóźniej do 1 stycznia 2013 roku. W zależności od typu stosowanej karty opłaty interchange w Polsce wynoszą obecnie od 1,45%. do 2%. W kolejnych latach dalsze obniżki byłyby uzależnione od kształtowania się wybranych wskaźników rozwoju obrotu bezgotówkowego. Docelowo opłaty interchange mają oscylować na poziomie 0,7 %. wartości transakcji. 

Mastercard i Visa obniżą, ale nie zgadzają się z NBP

Na zredukowanie opłat interchange zdecydował się MasterCard, aczkolwiek przedstawiciele potentata rynku płatniczego zadeklarowali już, że jest to decyzja wynikająca z „dobrej woli” MasterCard i firma ta nie podpisze umowy proponowanej przez Narodowy Bank Polski. Przedstawiciele MasterCard podkreślają, iż firma pragnie współpracować z NPB, ale jednocześnie chce zachować prawo do samodzielnego decydowania o stawkach opłat interchange i skali ich ewentualnej redukcji. Pierwszą zmianą wprowadzoną przez MasterCard będzie obniżenie opłat interchange dla najpopularniejszych kart do 1,11%, co jest propozycją zbliżoną do założeń planu przygotowanego przez NBP. Obniżka nie obejmie wszystkich kart oferowanych przez firmę – w niektórych przypadkach opłata ta zostanie obniżona nieznacznie lub pozostanie bez zmian. Warto jednak zaznaczyć, że karty objęte promocją są używane w 99% transakcji z użyciem produktów MasterCard.

W listopadzie bieżącego roku niższe opłaty interchange wprowadzi również Visa Polska. Organizacja ta stawia jednak na inny model zmian – dla użytkowników indywidualnych ustalone zostaną górne limity opłat zarówno za płatność kartą debetową (20 groszy) jak i kartą kredytową (maksymalnie 30 groszy). Visa Polska również zaznaczyła, iż decyzja firmy o obniżeniu stawek jest suwerenna i niezależna od programu opracowanego przez NBP.

Czytaj też: