Kredyt hipoteczny w Multibanku

Kredyty hipoteczne oferowane przez banki są często jedyną drogą do kupna wymarzonego mieszkania lub domu. Klienci zdecydowani na takie rozwiązanie mogą dosłownie przebierać w ofertach instytucji obecnych na rynku.

kredyt hipoteczny multibankO swój przysłowiowy kawałek tortu walczy też Multibank, który proponuje potencjalnym kredytobiorcom trzy alternatywne wersje kredytu hipotecznego: MultiPlan, MultiPlan waloryzowany oraz Rodzina na swoim.

MultiPlan i MultiPlan waloryzowany

Flagowym produktem Multibanku w zakresie kredytów hipotecznych jest Inteligentny Kredyt Hipoteczny – Multiplan, czyli kredyt mieszkaniowy bezpośrednio połączony z rachunkiem oszczędnościowym. Zastosowano tutaj mechanizm bilansowania, dzięki któremu odsetki spłacane przez klienta mogą być relatywnie niższe. Jak to działa?

Dzięki zbilansowaniu sumy oszczędności klienta z sumą zadłużenia w ramach kredytu hipotecznego zmniejsza się realny koszt wspomnianego kredytu – odsetki naliczane są bowiem od kwoty kredytu pomniejszonej o kwotę oszczędności. W takim przypadku kredytobiorca mający kredyt mieszkaniowy w wysokości np. 80 tysięcy złotych i oszczędności równe połowie jego wysokości zapłaci odsetki niższe o 50%. Usługa ta charakteryzuje się sporą elastycznością – maksymalny okres spłaty kredytu wynosi 40 lat, a forma owej spłaty jest indywidualnie ustalana z każdym klientem i może przyjąć ona postać rat równych lub rat stopniowo malejących. Multibank nie wymaga od kredytobiorcy wkładu własnego, a minimalna kwota kredytu wynosi 80 100 PLN. Istnieje możliwość sfinansowania do 110% wartości nieruchomości.

MultiPlan przyznawany jest w złotówkach, aczkolwiek istnieje również możliwość podpisania umowy w innej walucie. W takim przypadku klient decyduje się na MultiPlan waloryzowany. Obie propozycje są do siebie bardzo zbliżone pod względem zasad działania i obie wykorzystują mechanizm bilansowania. W MultiPlanie waloryzowanym kredyt przyznawany jest w jednej z trzech obcych walut (EUR,USD lub GPB) – kwota, o którą ubiega się klient zostanie mu wypłacona w złotówkach, ale spłacana rata będzie równowartością raty w walucie na dany dzień. Istnieje możliwość wypłaty oraz spłaty rat kredytu w jego walucie. Minimalna wysokość kredytu to równowartość 80 100 PLN, istnieje możliwość wydłużenia spłaty zadłużenia do 40 lat w dowolnej formie (raty malejące lub stałe).

Podpisując umowę kredytową MultiPlan lub MultiPlan waloryzowany klient zapewnia sobie możliwość skorzystania na preferencyjnych warunkach z innych kredytów proponowanych przez MultiBank – samochodowego (jego wartość może wynieść nawet 120% wartości kupowanego samochodu), gotówkowego czy też odnawialnego. W tym przypadku cała procedura będzie prowadzona w trybie uproszczonym i wszelkie formalności zostaną ograniczone do niezbędnego minimum.

Rodzina na swoim

Atrakcyjną propozycją dla klientów marzących o własnym mieszkaniu jest również kredyt hipoteczny przyznawany w ramach rządowego programu Rodzina na swoim. W jego ramach państwo przez osiem pierwszych lat kredytowania pomaga kredytobiorcy spłacając w jego imieniu 50% odsetek od kredytu. Klientom zdecydowanym na skorzystanie z programu „Rodzina na swoim” Multibank proponuje okres kredytowania mogący trwać nawet 40 lat, możliwość sfinansowania 110% wartości nieruchomości, możliwość spłacania kredytu w ratach równych bądź też sukcesywnie malejących. Minimalna wartość kredytu ponownie wynosi 80 100 PLN.

Kredyty „Rodzina na swoim” są udzielane na zakup lokalów mieszkalnych lub domów na własność (zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym), spółdzielczych własnościowych praw do lokalów mieszkalnych i domów, wkładów budowlanych do spółdzielni mieszkaniowej, budowy domów jednorodzinnych lub na sfinansowanie robót budowlanych mających na celu uzyskanie własności domu jednorodzinnego lub odrębnej własności lokalu. Istnieją jednak pewne ograniczenia – powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, na który przeznaczony jest kredyt nie może przekraczać odpowiednio 50m2 dla lokalu mieszkalnego dla singla, 75 m2 dla lokalu mieszkalnego oraz 140 m2 dla domu jednorodzinnego.

O środki przyznawane w ramach programu „Rodzina na swoim” mogą ubiegać się małżonkowie, osoby samotnie wychowujące przynajmniej jedno małoletnie dziecko (lub posiadające dziecko, na które pobierają zasiłek lub dziecko uczące się i mające mniej niż 25 lat), single nie wychowujący samotnie dzieci oraz inne osoby wyszczególnione w ustawie przystępujące do kredytu celem podniesienia zdolności kredytowej, tj. zstępni – dzieci; wstępni – rodzice oraz inne osoby – dziadkowie, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie.

Czytaj też: