Pracownik w leasing? Sprawdź to!

Termin „leasing” z powodzeniem funkcjonuje w języku polskim już od kilkunastu lat. Z reguły hasło te pojawia się w zestawieniu z szeroko pojmowanym rynkiem kredytów samochodowych lub mieszkaniowych. Leasing znajduje jednak zastosowanie nie tylko w przypadku dóbr materialnych.

leasing pracownikówLeasing pracowniczy to specyficzna forma zatrudnienia ciesząca się rosnącym zainteresowaniem ze strony zarówno pracodawców, jak i osób poszukujących zatrudnienia. Na czym to polega? Kto i jak korzysta decydując się na takie rozwiązanie?

Leasing pracowniczy – z czym to się je?

Mechanizm działania leasingu pracowniczego nie jest skomplikowany – dany podmiot zatrudnia grupę pracowników i po podpisaniu z nimi stosownych umów kieruje ich do pracy dla swojego klienta, który wcześniej zgłosił zapotrzebowanie na konkretnych ludzi legitymujących się sprecyzowanymi umiejętnościami. Pracodawcy najczęściej decydują się na takie rozwiązanie w obliczu absencji urlopowych i chorobowych, zwiększonego zapotrzebowania na pracowników w trudnym do przewidzenia przedziale czasowym, czy też konieczności obsadzenia konkretnej ilości etatów w firmie. Leasing pracowniczy jest też regularnie stosowany w przypadku prac o charakterze stricte sezonowym.

Zastosowanie leasingu pracowniczego może przynieść liczne korzyści firmie, która zdecyduje się na takie rozwiązanie. Pozwala on na uelastycznienie zatrudnienia w zależności od bieżących potrzeb firmy, wzrost wskaźnika dochodowości liczonego na jednego pracownika, obniżenie kosztów pracy i produkcji, pracodawca zostaje ponadto zwolniony z obowiązku obsługi administracyjno-kadrowej danej grupy pracowników – agencja „wynajmująca” pracowników zajmuje się rozliczaniem i wypłacaniem pensji, kontrolą poziomu ewentualnych absencji oraz ubezpieczaniem osób zatrudnionych z wykorzystaniem tej formy.

Leasing pracowniczy jest korzystnym rozwiązaniem także dla osób podejmujących zatrudnienie. Metoda ta pozwala na zaistnienie na rynku pracy, gwarantuje możliwość legalnego zarabiania oraz oferuje perspektywę stałego zatrudnienia po upływie terminu określonego w umowie leasingu.

Każda forma zatrudnienia ma swoje pozytywne oraz negatywne aspekty i zasada ta dotyczy również leasingu pracowniczego.  Do największych minusów tej metody zalicza się niski poziom utożsamiania się pracowników z pracodawcą oraz niski poziom lojalności w stosunku do firmy korzystającej z takiego rozwiązania.

Wątpliwości natury prawnej

Omawiana forma zatrudnienia nie jest w żaden sposób regulowana przez polskie prawo, dlatego też korzystanie z niej nierzadko budzi spore obawy i wątpliwości wśród pracodawców i firm zainteresowanych takim rozwiązaniem. Ze względu na pewne podobieństwa leasing pracowniczy mógłby teoretycznie podlegać pod przepisy prawne regulujące działalność agencji pracy tymczasowej, ale doprowadzenie do takiego stanu rzeczy wymaga pewnych zmian we wspomnianych przepisach.

Zgodnie z ustawą charakteryzującą działalność tego typu agencji, pracownik tymczasowy powinien być zatrudniony na umowę o pracę, głównie na czas określony. Podpisywanie umów o dzieło lub umów-zleceń jest dozwolone wyłącznie w sporadycznych przypadkach. Przepisy stanowią również, że pracownik tymczasowy nie może pracować dłużej niż przez 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy.

Polscy pracodawcy postulują o wprowadzenie zmian właśnie w tym aspekcie – możliwość zatrudniania pracowników na czas nieokreślony przez agencje przyniosłaby ewentualne korzyści wszystkim zainteresowanym stronom, zarówno pracownikom tymczasowym (gwarancja legalności zatrudnienia), potencjalnym pracodawcom (możliwość korzystania z usług osoby zatrudnionej w większym wymiarze czasowym) jak i samym agencjom, które miałyby solidne podstawy do dalszego funkcjonowania. Warto zaznaczyć, iż w pozostałych krajach Unii Europejskiej leasing pracowniczy jest skodyfikowany i obecny w krajowych regulacjach prawnych.

Czytaj też:

Tags: