Promocja w Banku Pocztowym na kredycie z ubezpieczeniem od NNW!

Bank Pocztowy, szukający tak naprawdę cały czas jeszcze swojego miejsca w sektorze bankowym, w swojej ofercie kredytowej stara się szczególnie dotrzeć do zakładów pracy i ludzi tam zatrudnionych. Kredyt NNW z ubezpieczeniem jest tego najlepszym przykładem. Obecnie propozycja ta staje się szczególnie intratna, objęta bowiem jest promocją.

Kredyt w Banku Pocztowym

Czym jest kredyt z ubezpieczeniem od NNW  i  dla kogo?

Jest to rozwiązanie adresowane do pracowników zakładów pracy bez większych ograniczeń. Jedynie przedstawiciele wolnych zawodów czy emeryci MSWiA nie mogą z niego skorzystać. Jedynym warunkiem  jest zawarcie przez strony umowy dobrowolnego ubezpieczenia NNW (Od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) lub przedstawienie zabezpieczenia w formie poręczenia wg prawa cywilnego 2 osób fizycznych.

Minimum kosztów, atrakcyjne oprocentowanie, długi okres spłaty

Oferta ta, jak już sama nazwa wskazuje, sprzężona jest z Ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków za jedynie 14 zł miesięcznie. Obejmuje ona wypłatę środków w przypadku śmierci Ubezpieczonego, trwałego inwalidztwa oraz długiego pobytu w szpitalu. W ramach tego kredytu Bank Pocztowy pobiera tylko 5% prowizji za jego udzielenie, przy atrakcyjnym oprocentowaniu 9,99% w skali roku. Okres kredytowania również jest bardzo długi, może wynieść nawet 150 miesięcy. Kwota kredytu wynosi zaś najczęściej od 500 zł do 150 000 zł (do 17 – krotności dochodów netto bez zabezpieczeń). Zabezpieczeni są natomiast ustalane wg zasady, iż poniżej 100 000 zł i do 17 – krotności miesięcznego wynagrodzenia netto (brak zabezpieczeń), powyżej 100 000 zł i 17 krotności (1 poręczyciel). Dodatkowo Bank Pocztowy gwarantuje bardzo szybką decyzję kredytową i minimum formalności.

Zaciągnięcie kredytu na warunkach jak najbardziej optymalnych nie jest łatwym dokonaniem nawet przy wielu różnych ofertach. Ważne jest więc, by potencjalny kredytobiorca bardzo dokładnie rozważył wszelakie warianty wyboru, a szczególnie te, które są w danym momencie objęte promocją, jak np. obecnie oferta Banku Pocztowego. Dzięki takiemu podejściu może wiele zaoszczędzić.

Czytaj też: