Leasing operacyjny czy finansowy dla spółki z o.o.?

Szeroko pojmowany leasing jest jednym z najpopularniejszych sposobów pozyskiwania przez firmy możliwości używania środków trwałych. Do najbardziej rozpowszechnionych rodzajów leasingu zalicza się leasing operacyjny oraz leasing finansowy. Czym charakteryzują się te formy? Czym się różnią? Która z nich jest korzystniejsza dla przedsiębiorców, także tych działających w ramach spółek z ograniczoną odpowiedzialnością?

leasingLeasing operacyjny a leasing finansowy – teoria

Leasing operacyjny to specyficzna forma leasingu, która opiera się na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra będącego przedmiotem umowy leasingowej. W przypadku leasingu operacyjnego ów przedmiot  zaliczany jest do składników majątkowych leasingodawcy, na którym spoczywa również obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Raty leasingowe stanową koszt uzyskania przychodu dla leasingobiorcy, do każdej z nich doliczany jest podatek VAT. Warto zaznaczyć, że po upłynięciu okresu umowy leasingu przedmiot umowy może zostać wykupiony przez leasingobiorcę.

W przypadku leasingu finansowego przedmiot leasingu zaliczany jest już do składników majątkowych leasingobiorcy, co oznacza, iż to właśnie ta strona dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Koszt uzyskania przychodu stanowi odsetkowa część raty leasingowej, a podatek VAT płatny jest w całości z góry przy pierwszej racie leasingowej po dokonaniu odbioru przedmiotu. Leasingobiorca decydujący się na leasing finansowy nie nabywa prawa do jego wykupu – klient staje się właścicielem przedmiotu po zapłaceniu ostatniej raty leasingowej.

Co wybrać?

Pod względem stricte podatkowym korzystniejsza jest pierwsza z wymienionych opcji – w koszty uzyskania przychodu można bowiem wrzucić wszelkie wydatki związane z leasingiem, takie jak czynsz inicjalny, ratę leasingową czy też różnego rodzaju opłaty manipulacyjne i prowizje związane z umową leasingową. W drugim przypadku w koszty uzyskania przychodu można wliczyć zaledwie odpisy amortyzacyjne i odsetki od raty leasingowej, co dla spółek jest zdecydowanie gorszym rozwiązaniem.

Dla przedsiębiorców, których celem jest zminimalizowanie kosztów początkowych związanych z aktywowaniem umowy leasingu korzystniejszym rozwiązaniem jest ponownie leasing operacyjny – podatek VAT jest bowiem naliczany stopniowo, osobno do każdej z zapłaconej rat, nie ma wymogu zapłacenia całej stawki z góry.

Istotne znaczenie ma również czas, na jaki zawierane są umowy – w tym przypadku ciekawszą alternatywą jest leasing finansowy, który nie narzuca obowiązkowego okresu obowiązywania umowy i w związku z tym istnieje możliwość dostosowania długości jej trwania do możliwości i potrzeb danej firmy. Umowa leasingu operacyjnego obowiązuje natomiast przez 40 proc. czasu amortyzacji środka trwałego.

Która ze scharakteryzowanych form leasingu jest korzystniejsza dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością? Jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie ma – obie formy finansowania mają swoje dobre i złe strony. Warto zaznaczyć, iż wybór formy leasingu jest uzależniony przede wszystkim od wielkości firmy zainteresowanej takim rozwiązaniem, od jej potrzeb, możliwości, długoterminowej strategii i preferencji podatkowych.

 Czytaj też: