Odwrócony kredyt hipoteczny w Polsce 2012

Odwrócony kredyt hipoteczny to projekt przygotowany przez Ministerstwo Finansów. Rozwiązanie to jest szeroko stosowane w innych krajach umożliwiając przy tym osobom po 60 roku życia w bezpieczny sposób uzyskanie dodatkowych środków finansowych.

odwrócony kredyt hipotecznyDzięki odwróconemu kredytowi hipotecznemu, osoby po 60 roku życia, posiadające prawo własności lub wieczyste użytkowanie nieruchomości, albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, będą mogły wykorzystać kapitał zgromadzony w posiadanej nieruchomości.

Na czym to polega odwrócony kredyt hipoteczny?

Decydując się na odwrócony kredyt hipoteczny, kredytobiorca może otrzymywać od instytucji kredytującej kwotę kredytu w ratach przez określony w umowie czas lub otrzymać całą kwotę w formie jednorazowej.

Czym ten rodzaj kredytu różni się od typowego kredytu hipotecznego? Kredytobiorca nie jest zobowiązany do zwrotu wypłaconej kwoty i może przeznaczyć ją na dowolny cel. Procedura udzielania kredytu nie wymaga w tym przypadku obliczania zdolności kredytowej, gdyż wierzytelność będzie zabezpieczona samą hipoteką.

Po śmierci kredytobiorcy jego mieszkanie przechodzi na własność banku, a bank sprzedając je odzyska wydaną sumę pieniędzy.

Spłata kredytu po śmierci kredytobiorcy zostaje odroczona o 6 miesięcy od dnia określenia wartości całego majątku i jego podziału pomiędzy spadkobierców. Chodzi tutaj o umożliwienie spadkobiercom spłaty kredytu w przypadku, gdy będą chcieli zachować prawo do nieruchomości.

Umowa dożywocia a odwrócony kredyt hipoteczny

Wspólnym mianownikiem tzw. umowy dożywocia oraz odwróconego kredytu hipotecznego jest przekazanie prawa własności lokalu w zamian za dożywotnią emeryturę. Odwrócony kredyt hipoteczny ma być lepszą alternatywą dla seniora, ponieważ bank staje się właścicielem jego lokalu dopiero po jego śmierci. Inaczej jest w przypadku umowy dożywocia – tutaj senior traci prawa własności wraz z zawarciem umowy.

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym ma lepiej chronić prawa seniorów i przestrzegać przed oszustwem. Jak będzie w rzeczywistości? Czy Ministerstwo nie oferuje „gruszek na wierzbie”? Okaże się „w praniu”.

Czytaj też: