Ulokuj swój kapitał w Banku Pocztowym!

Chcesz zainwestować kapitał w bezpieczny sposób? Nie chcesz ponosić ryzyka utraty kapitału? Jeśli tak, to idealnym dla Ciebie rozwiązaniem są lokaty. Obecnie banki oferują coraz więcej różnych sposobów pomnażania środków. Również bogata oferta tego typu produktu bankowego jest w Banku Pocztowym.

Lokaty w Banku Pocztowym

Im dłuży okres trwania lokaty, tym większe oprocentowanie

Lokaty oferowane przez Bank Pocztowy w zasadzie są bardzo do siebie zbliżone. Wyjątkiem jest jednak oprocentowanie. Im bowiem na dłuższy okres zakładamy lokatę, tym większe jest oprocentowanie, jakie dostaniemy od banku. I tak, przy lokacie najkrótszej – czyli 3 miesięcznej wynosi ono 4% w skali roku, przy 6 miesięcznej – 4,40% w skali roku, przy rocznej – 4,5%, a przy dwuletniej aż 5% w skali roku.

Ogólne cechy lokat w Banku Pocztowym

Oprócz oprocentowania warto dodać, że przy wszystkich wyżej wymienionych typach lokat, Bank Pocztowy stawia wymóg minimalnej kwoty lokaty: 500 zł. Lokaty w Banku Pocztowym są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, co oczywiście oznacza duży stopień bezpieczeństwa dla lokujących swoje środki. Warto wreszcie zwrócić uwagę na bardzo wygodny sposób zakładania lokat w tym banku, można dokonywać tego przez Infolinię, bankowość elektroniczną, ale także za pośrednictwem placówek Banku Pocztowego i Urzędów Pocztowych.

Umieszczanie swoich oszczędności na lokatach wiąże się z brakiem ryzyka uzyskania zysku. Warto jednak pamiętać, że kiedy wybierzemy złożony kapitał przed końcem czasu lokaty, owszem odzyskamy go, ale wówczas dochodzi do „zerwania lokaty” i nie otrzymamy żadnych profitów z tytułu odsetek. Tym samym decydując się na takie rozwiązanie warto dokładnie przemyśleć czy rzeczywiście nie będziemy potrzebować zdeponowanych środków.


 Czytaj też:

Sprawdź inne oferty lokat: