Kapitalne Konto z premią w Banku BPH!

Warto być aktywnym klientem Banku BPH – to jednoznaczny wniosek, jaki płynie z najnowszej oferty tego podmiotu. Otóż klienci, którzy założą tam Kapitalne Konto i będą wykazywać odpowiedni stopień aktywności mogą liczyć na premie od Banku.

Kapitalne Konto z premią

Minimum wymogów

Głównymi wymogami aktywności na koncie osobistym  jest wykonanie co najmniej 3 płatności kartą z konta, jak również posiadanie regularne wpływów na  rachunek. Najbardziej preferowana ich wielkość miesięcznie to 1000 zł. Klienci posiadający Kapitalne Konto, po spełnieniu powyższych wymogów, otrzymują od Banku BPH odpowiednie premie naliczane miarodajnie do poziomu ich aktywności. Tak więc, jeśli  wpływy na konto są na poziomie od 600 zł do 2500 zł klient uzyskuje 100 zł premii, jeśli w graniach 2500-7500 zł to 200 zł premii, a gdy powyżej 7500 zł to aż 300 zł premii.

Kapitalne Konto z premią – Bank BPH

Konto z premią jest odpłatne

Warto jednak zwrócić uwagę, że powyższa oferta ma jedno, znaczące ograniczenie. Otóż aż 9,90 zł należy uiszczać w cyklu miesięcznym za jego prowadzenie. To zaś znacznie obniża już poziom konkurencyjności wśród ofert kont osobistych.

Bank BPH opracowując ofertę premiowania aktywnych posiadaczy konta staje się atrakcyjny dla coraz większej liczby klientów. Warto jednak decydując się na tę propozycję, mieć na uwadze dwie kwestie, że konto jest odpłatne oraz dokładnie sprawdzić czy Bank BPH wymaga jedynie wpłaty – wypłaty środków z konta czy również nakłada odpowiednie limity czasowe utrzymania tych środków na koncie. Takie bowiem ograniczenie stawiałoby pod dużym znakiem zapytania atrakcyjność tego produktu w Banku BPH.

Czytaj też: