Oferty leasingu maszyn 2012

Zakup nowego sprzętu oraz różnego rodzaju urządzeń to naturalny etap w rozwoju każdej firmy. Nierzadko jest to jednak ogromny cios dla kondycji finansowej danego przedsiębiorstwa. Swoistym ratunkiem w takiej sytuacji jest szeroko pojmowany leasing.

leasingLeasing jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla firm i instytucji, które są zainteresowane korzystaniem z zalet nowego sprzętu przy minimalnym zaangażowaniu własnych środków finansowych. Na czym opiera się idea leasingu?

Na czym to polega leasing maszyn?

Realizacja umowy leasingowej polega na zakupieniu przez leasingodawcę przedmiotu umowy i przekazaniu go w odpłatne użytkowanie klientowi. Najpopularniejsze formy leasingu to leasing operacyjny oraz leasing finansowy. W przypadku leasingu operacyjnego raty leasingowe w całości stanowią koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy, a urządzenie będące przedmiotem umowy pozostaje własnością leasingodawcy przez cały okres obowiązywania umowy i to na nim spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Po zakończeniu umowy leasingobiorca może zdecydować się na wykupienie owego przedmiotu. W przypadku leasingu finansowego sytuacja jest odwrotna – przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych leasingobiorcy, co obciąża go koniecznością dokonywania wspomnianych odpisów amortyzacyjnych. W tej formie leasingu jedynie część odsetkowa rat leasingowych stanowi koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy, a po zakończeniu umowy przedmiot automatycznie staje się jego własnością.

Z kim podpisać umowę?

Jednym z najważniejszych graczy na rynku leasingowym jest spółka Millenium Leasing Sp. z o.o., która wchodzi w skład grupy kapitałowej Banku Millenium, co bezpośrednio przekłada się na lepszą stabilność finansową spółki oraz zwiększenie wiarygodności i bezpieczeństwa zawieranych transakcji. Millenium Leasing może pochwalić się szeroką ofertą w zakresie leasingu maszyn – instytucja ta finansuje między innymi maszyny drogowe i budowlane (koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, walce, rozściełacze asfaltu, remontery drogowe), maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych (wtryskarki, wytłaczarki, rozdmuchiwarki), maszyny piekarnicze oraz cukiernicze (głównie piece, przesiewacze, maszyny do produkcji ciastek, smażalniki, zmywarki, komory i agregaty garownicze, silosy), maszyny poligraficzne (naświetlarki, wywoływarki, urządzenia drukujące), maszyny do obróbki metalu i drewna, linie technologiczne oraz urządzenia wykorzystywane w wielu innych branżach.

Leasingiem maszyn oraz różnego rodzaju urządzeń zajmuje się również spółka GETIN Leasing SA.  Instytucja ta specjalizuje się głównie w leasingu nowych oraz używanych maszyn budowlanych i rolniczych, urządzeń diagnostycznych, gastronomicznych, maszyn poligraficznych, drukarskich czy też szeroko pojmowanego sprzętu medycznego. GETIN Leasing proponuje swoim klientom opłaty wstępne stanowiące minimum 9% wartości danego urządzenia, możliwość podpisania umowy leasingowej na kilkadziesiąt miesięcy, szybką decyzję o ewentualnym przyznaniu leasingu i uproszczone formalności związane z jego realizacją.

Naturalnie nie są to jedyne propozycje dla klientów zainteresowanych leasingiem maszyn i różnego rodzaju urządzeń. Tego typu produkty znajdują się w ofertach niemalże każdej szanującej się instytucji operującej na rynku finansowym. Z raportu przygotowanego przez Związek Polskiego Leasingu wynika, iż krajowe przedsiębiorstwa często decydują się na parafowanie umowy leasingowej – łączna wartość maszyn i urządzeń objętych leasingiem w pierwszym kwartale bieżącego roku wyniosła 2 435,60 mln złotych. W porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku odnotowano wzrost o 7,27 %

Rynek leasingu maszyn w Polsce w pierwszym kwartale bieżącego roku (raport Polskiego Związku Leasingu)

Lp. Spółka Wartość netto przyznanych środków Ilość środków oddanych w leasing
1 BGŻ Leasing Sp. z o.o. 105,58 458
2 BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o. 197,86 1245
3 BRE Leasing Sp. z o.o. 116,32 859
4 BZ WBK Finanse & Leasing S.A. 282,35 1868
5 Caterpillar Financial Services Poland S.A. 52,03 159
6 De Lage Landen Leasing Polska S.A. 85,38 748
7 Deutsche Leasing Polska S.A. 82,07 92
8 DnB Nord Leasing Sp. z o.o. 6,12 16
9 Europejski Fundusz Leasingowy S.A. 178,97 2343
10 FGA Leasing Polska Sp. z o.o. 0,00 0
11 Getin Leasing S.A. 56,94 794
12 Handlowy Leasing Sp. z o.o. 24,41 65
13 IKB Leasing Polska Sp. z o.o. 70,21 176
14 ING Lease Polska Sp. z o.o. 113,62 177
15 Kredyt Lease S.A. 28,21 137
16 MAN Financial Services Poland 0,00 0
17 Masterlease Polska (FUTURA) 0,00 0
18 Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. 0,00 0
19 Millenium Leasing Sp. z o.o. 152,68 443
20 NL Leasing Polska Sp. z o.o. 0,77 4
21 Nordea Finance Polska S.A. 16,14 50
22 ORIX Polska S.A. 6,04 105
23 Pekao Leasing Sp. z o.o. 93,83 723
24 PKO Leasing (BFL S.A.) 138,21 405
25 Raiffeisen Leasing Polska S.A. 147,82 1035
26 Scania Finance Polska Sp. z o.o. 1,05 1
27 SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. 104,96 497
28 SGB-Trans-Leasing 6,03 16
29 Siemens Finance Sp. z o.o. 160,43 694
30 VB Leasing Polska S.A. 123,61 789
31 VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o. 9,24 17
32 Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. 0,80 0

Czytaj też:

Tags: