Popyt na kredyt hipoteczny w 2012r.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż pierwszy kwartał bieżącego roku nie był dobrym okresem na zakup mieszkania, domu lub nieruchomości innego rodzaju. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez Narodowy Bank Polski.

kredyt hipotecznyW ankiecie przeprowadzonej przez NBP wzięło udział 29 instytucji, których łączny udział w krajowym rynku kredytowym wynosi 83%.

Trudniej o kredyt hipoteczny

Na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy polskie banki w wyraźny sposób zaostrzyły politykę wobec wszystkich grup potencjalnych kredytobiorców – do największych zmian doszło w segmencie kredytów mieszkaniowych udzielanych gospodarstwom domowym oraz kredytów długoterminowych dla dużych przedsiębiorstw. Wspomniane banki (według autorów raportu Narodowego Banku Polskiego taką strategię obrało 85% instytucji) zmieniły zasady określania zdolności kredytowej, wprowadziły większe marże na oferowane przez siebie produkty, czy też zmieniły ustalenia dotyczące pozaodsetkowych kosztów kredytu lub minimalnego wkładu własnego (na niekorzyść osoby ubiegającej się o kredyt hipoteczny).

Rekomendacja S nie sprzyja kredytobiorcom

Jedną z głównych przyczyn zaostrzenia polityki kredytowej było wprowadzenie Rekomendacji S, która nakłada zwiększone wymogi wobec kredytobiorców kredytów hipotecznych. W chwili obecnej osoba starająca się o tego typu pożyczkę musi wykazać się zdolnością kredytową, która pozwoli na spłatę zadłużenia w ciągu maksymalnie 25 lat. Istnieje możliwość przyznania kredytu na dłuższy termin, ale jest to równoznaczne z koniecznością wykazania odpowiednio wyższej zdolności kredytowej. Taka sytuacja oznacza, że osoby mające mniejszą zdolność kredytową mogą skorzystać wyłącznie z niższego kredytu, co pozwala na zakup mniejszego mieszkania, a to nie jest zjawisko korzystne dla ogólnego popytu na nieruchomości. Na zmianę polityki miały też wpływ takie czynniki jak decyzje NBP w zakresie polityki pieniężnej (takiej odpowiedzi udzieliło 13% ankietowanych banków), bieżąca i przewidywana sytuacja kapitałowa (12%) oraz zmiany jakości portfela kredytów mieszkaniowych (również 12%).

Co czeka rynek nieruchomości?

W szerszej perspektywie banki odczuły znaczny spadek popytu na kredyty mieszkaniowe, ale warto w tym miejscu zaznaczyć, że około 25% spośród instytucji operujących na rynku kredytowym odnotowało wzrost zapotrzebowania na tego typu usługi. Jak będzie wyglądać sytuacja na rynku kredytów hipotecznych w najbliższej przyszłości? Wiele wskazuje na to, że ze względu na stosunkowo wysokie bezrobocie oraz niedawno przeprowadzoną podwyżkę stóp procentowych rygorystyczna polityka stosowana przez banki nie ulegnie zmianie.

Czytaj też: