Leasing operacyjny czy finansowy dla spółki cywilnej?

W czasach, kiedy rośnie popularność leasingu, warto zwrócić uwagę, że obecnie w Polsce istnieją jego dwie formy – leasing operacyjny oraz leasing finansowy. Każde z tych rozwiązań ma swoje typowe cechy.  Wybór zaś optymalnego rozwiązania zależy tylko i wyłącznie od  korzystającego, jego specyfiki rozliczania kosztów podatkowych czy wreszcie planowanego czasu użytkowania rzeczy leasingowej.

Leasing operacyjny czy finansowy

Czym różni się leasing operacyjny od finansowego?

 Z leasingiem operacyjnym mamy do czynienia wtedy, gdy okres leasingu jest dłuży niż 40% czasu amortyzacji (maksymalnie 60 miesięcy), natomiast z finansowym, kiedy ten czas wynosi od 12 do 60 miesięcy. Dodatkowo w tym ostatnim przypadku amortyzacja spoczywa po stronie leasingobiorcy, zaś w operacyjnym po leasingodawcy.  Ponadto przy leasingu operacyjnym kwestia wykupu przedmiotu leasingu jest dopuszczalna, uzależniona od stawki amortyzacji, okresu takiego wykupu. W przypadku zaś leasingu finansowego kwestia ta nie istnieje, bowiem wraz z ostatnią ratą leasingową przedmiot staje się własnością leasingobiorcy.

 Różne koszty uzyskania przychodu i naliczania VAT

 By odpowiedzieć na pytanie, która z form leasingu jest warta wyboru, warto zwrócić uwagę, że oba rozwiązania mają nieco inne mechanizmy kalkulowania zarówno przychodów jak i naliczania VAT. W leasingu operacyjnym  podatek VAT jest doliczany, regularnie do każdej raty leasingowej. Leasingobiorca wartość rat leasingu netto (opłaty wstępne) zalicza  do kosztów. Nieco inaczej to wygląda przy leasingu finansowym. W tym przypadku leasingobiorca do kosztów swoich wlicza amortyzację oraz część odsetkową rat leasingowych. Podatek zaś VAT jest uiszczany jednokrotnie, płatny w całości z góry wraz z pierwszą ratą leasingową, kiedy tylko podmiot otrzyma swój przedmiot leasingu do użytku.

 Leasing operacyjny modny i tańszy na starcie

 Znając specyfikę obu form leasingu, warto postawić pytanie, które z tych rozwiązań jest korzystniejsze dla spółki cywilnej. Przede wszystkim wybór jest uzależniony od zasobności leasingobiorcy. Jeśli chce ponosić jak najniższe koszty początkowe to idealnym rozwiązaniem jest leasing operacyjny, bowiem VAT jest tutaj spłacany sekwencyjnie a nie od razu z góry. Finansowy leasing stawia wprost odwrotne wymogi w tej kwestii , stąd najczęściej tylko podmioty, dysponujące sporym kapitałem, go wybierają. Po drugie wybór taki jest zdeterminowany planowanym okresem używania przedmiotu. Jeśli jest raczej krótki to również najlepszym rozwiązaniem jest leasing operacyjny. Gwarantuje bowiem  maksymalizowanie bieżącego poziomu kosztów osiąganych przychodów, co implikuje bezpośrednio zmniejszenie podstawy opodatkowania (ulgi z tytułu poniesionych rat leasingowych).

Nie ma więc  złotej reguły na to, kiedy to leasing operacyjny a kiedy finansowy będzie bardziej intratny. Warto jedynie mieć na uwadze, że to indywidualne sytuacje, planowany okres leasingu, preferencje wreszcie rozliczeniowo – podatkowe, zasobność kapitałowa powinny być głównymi determinantami przy dokonaniu wyboru odpowiedniej formy leasingu.

Czytaj też:

Tags: