Lokaty strukturyzowane Expander!

Coraz większe zainteresowanie budzą produkty bankowe debiutujące na rynku – lokaty strukturyzowane. Expander – niezależny doradca finansowy również opracował swoją ofertę tego typu, proponując kompleksową pomoc w tej kwestii swoim klientom. 

co to sa lokaty struturyzowane

Czym są lokaty strukturyzowane Expander?

Jest to przykład lokat terminowych, które cechuje gwarancja całkowitego tak naprawdę zwrotu kapitału, a także cały pakiet ochronno – ubezpieczeniowy. Tym samym lokaty tego rodzaju to połączenie inwestowania w celu uzyskania ponadprzeciętnych zysków z zachowaniem minimalnego ryzyka z tego tytułu. Dodatkowo jest to rozwiązanie chroniące w możliwie najszerszym zakresie wypracowane zyski przed podatkami.

Doradca Expander Ci pomoże

Dla wielu jednak produkty strukturyzowane wciąż budzą wiele obaw. Potencjalni inwestorzy boją się przede wszystkim, że ich nieznajomość mechanizmu instrumentów pochodnych czy rynku zmniejsza ich szanse na lokowanie środków w ten nowoczesny produkt bankowy. To szczególnie do takich klientów chcą docierać doradcy finansowi Expander. W swojej ofercie proponują kompleksowość, od edukacji w produktach strukturyzowanych, prezentacji rynku, ryzyka inwestycyjnego, a skończywszy na doborze odpowiedniej oferty lokaty strukturyzowanej do potrzeb klienta.

Warto zwrócić uwagę na inwestowanie w debiutujące produkty bankowe. Lokaty strukturyzowane są jednymi z nich. I choć może na początek nie posiadamy dostatecznej wiedzy, by lokować w nie swoje pieniądze, to warto mieć na uwadze, że możemy skorzystać z pomocy doradców Expander w tej kwestii.

Czytaj też: