Spada liczba udzielanych kredytów konsumpcyjnych!

Jak wynika z informacji Biura Informacji Kredytowej, w ostatnim czasie spada liczba udzielanych kredytów bankowych. Szacuje się, że spadek kredytów mieszkaniowych wynosi około 9 % i aż blisko 20% kredytów konsumpcyjnych.

 spadek liczby udzielanych kredytów konsumpcyjnychDlaczego coraz mniej udziela się kredytów konsumpcyjnych?

Przyczyn spadku ilości wypłacanych kredytów konsumpcyjnych można się dopatrywać wielu. Na pewno jednak zmiany KNF dotyczące warunków przyznawania kredytów bankowych mają z tym największy związek, bowiem spowodowało to znacznie bardziej restrykcyjne ocenianie zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców. To powoduje, że osoby, które do momentu zmian posiadały jeszcze zdolność kredytową, dziś mogą nie dostać kredytu. Zdaniem ekonomistów BIK również może to wynikać z tego, że wciąż bardzo wielu klientów nie spełnia wymogu dochodowego w bankach, by móc taki kredyt uzyskać, wówczas korzystają z pomocy firm pożyczkowych i nie zabiegają o kredyt konsumpcyjny w banku.

Firmy pożyczkowe a niestabilność finansowa

Wyżej wspominanie instytucje pożyczkowe przechwytują już na starcie znacznie większą ilość klientów niż banki, bowiem nie sprawdzają tak wnikliwie historii kredytowej klienta z prostego powodu – udzielają pożyczek gotówkowych praktycznie wszystkim, bez względu na historię kredytową w BIK, a wysokie ryzyko tym spowodowane, rekompensują sobie znacznie wyższymi opłatami za udzielenie finansowania.

Ostatecznie więc nieco „ w ciemno” udzielają różnych środków finansowych swoim klientom, którym bank, np. odmówił udzielenia kredytu konsumenckiego. Taka zaś ich postawa z jednej strony oczywiście wpływa na spadek ilości udzielanych kredytów, ale w dłuższej perspektywie może grozić niestabilnością całego systemu finansowego, bowiem zaburzone jest bieżące monitorowanie stanu zadłużenia obywateli.

Firmy pożyczkowe wciąż przez wielu traktowane w pobłażliwy sposób stają się coraz bardziej wpływowym podmiotem w sektorze finansowym. Ich działalność bowiem bardzo często jest motorem wpływającym na to, jak kształtuje się popyt na różne produkty bankowe . Najlepiej zaś odzwierciedla to praktyczna sytuacja, kiedy to ich działalność tak naprawdę odpowiada za spadającą ilość udzielanych kredytów konsumpcyjnych w bankach.

Czytaj też: