Deutsche Bank: Letnia promocja kredytów gotówkowych!

Wakacje to czas promocji także w świecie bankowości. Szczególnie Deutsche Bank zadbał o swoich klientów, mogą bowiem liczyć na liczne upusty.

kredyt gotówkowyKredyt gotówkowy za mniej

W ramach swojej „Promocji letniej” Deutsche Bank jest skłonny obniżyć swoim klientom oprocentowanie kredytu gotówkowego oraz motoryzacyjnego do poziomu 8,99%. Co oznacza, że bank jest skłonny żądać od dłużnika aż 2 punkty procentowe mniej. Wystarczy, by klient spełnił dwa warunki. Po pierwsze, aby miał wpływy z tytułu minimum jednego wynagrodzenia na dowolne konto prowadzone w Deutsche Banku, a także, by dokonał transakcji kartą kredytową wydaną przez ten bank, na kwotę nie mniejszą niż 1 000 zł. Co więcej takie wymogi klient musi spełnić w  terminie nie dłuższym niż 30 września 2012 roku.

Skorzystanie z „Promocji letniej” jest proste

By uzyskać takie korzyści, klienci Deutsche Banku muszą złożyć stosowny wniosek w dowolnej placówce tego banku do końca sierpnia 2012 roku. Następnie klienci wraz z bankiem muszą spisać do końca 30 września 2012 roku nową umowę. Faktyczne zaś obniżenie oprocentowania ze strony banku będzie dokonane do 31 października 2012 roku, a co najważniejsze będzie obowiązywało do końca pozostałego, ustalonego w umowę czasu spłaty rat takiego kredytu.

Dla każdego dłużnika priorytetowe jest ponoszenie możliwie najmniejszych kosztów zaciągniętego zobowiązania. Ci, którzy zaciągnęli kredyty gotówkowe lub motoryzacyjne w Deutsche Banku, powinni zwłaszcza zapoznać się z warunkami „Promocji letniej”, która jest niebywałą szansą obniżenia oprocentowania zaciągniętych długów.


 Czytaj też: