Kiedy kredytobiorca dostanie niższe oprocentowanie kredytu samochodowego?

Niezwykle dobre informacje napływają dla wszystkich, zaciągających kredyt samochodowy. Oprocentowanie takiego kredytu osiąga swoje historyczne wręcz wartości minimalne i nic nie wskazuje, że sytuacja ta ulegnie zmianie.

Kredyty samochodowe tańsze

Popyt zmusił banki do rezygnacji z wysokich marż

Z czego wynika znaczące obniżenie kosztów kredytu samochodowego? Przede wszystkim główną determinantą jest popyt na rynku motoryzacyjnym, a ten jak wiemy w ostatnim czasie znacząco się zmniejszył. W efekcie do banków przychodzi ograniczona ilość klientów, chcących takie zobowiązanie zaciągnąć. To zaś powoduje, że muszę tak naprawdę mocno konkurować, by przyciągnąć do siebie potencjalnego dłużnika kredytu motoryzacyjnego. Tym samym banki coraz częściej godzą się na zmniejszanie swoich marż, by uatrakcyjnić swoje oferty. Dodatkowo chętniej niż niegdyś wydłużają okres kredytowania, obniżają wymaganą wysokość wkładu własnego, wprowadzają różne promocje.

Ponadto takie polityka pieniężna kraju ma wpływ na sytuację z kredytami samochodowymi. W ostatnim bowiem czasie na niskim poziomie są także stopy procentowe ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej oraz WIBOR 3M – oprocentowanie od trzymiesięcznych pożyczek na rynku międzybankowym. Ten ostatni oscyluje na poziomie około 5% obecnie, w 2008 roku wynosił około 7%, a w pamiętnym 2000 roku dochodził prawie do 19%. To również nie pozostaje bez echa dla sytuacji na rynku kredytów samochodowych.

Dla szukających oszczędności kredyty samochodowe za granicą

Jeśli komuś jeszcze nie odpowiada obecny koszt kredytu samochodowego  w naszym sektorze bankowym kolejną alternatywą uzyskania takich środków jeszcze taniej jest zaciągnięcie takiego zobowiązania za granicą. Otóż najniższe oprocentowanie odnotowuje się w Stanach Zjednoczonych, w ostatnim kwartale wynosiło zaledwie 4,52%. Według wstępnych zapowiedzi FED – u (Amerykańskiego banku centralnego) w perspektywie kilku lat powinno być na podobnym poziomie, co dodatkowo wzmacnia atrakcyjność zadłużenia w tym kraju.

Dla wszystkich, myślących o zakupie samochodu, właśnie trwa jak widać najlepsza ku temu passa – stosunkowo niskie koszty takiego kredytu. Warto mieć na uwadze, że zarówno popyt na rynku motoryzacyjnym jak i polityka pieniężna, wysokości stóp procentowych są wyjątkowo korzystne dla potencjalnych dłużników, zainteresowanych kredytem na zakup auta.

Czytaj też: