Zdolność kredytowa i karta kredytowa są powiązane ze sobą!

Choć dla wielu jedyną rzeczą łączącą zdolność kredytową i kartę kredytową jest identyczny drugi człon nazwy, w rzeczywistości jest całkiem inaczej. Między nimi zachodzi szereg powiązań, wzajemnych uwarunkowań, co najlepiej odczuwa bezpośrednio Klient korzystający z karty kredytowej.

Zdolność kredytowa i karta kredytowa są wzajemnie powiązane

Najpierw sprawdzenie zdolności a potem wydanie karty

Pierwszym i chyba najważniejszym powiązaniem jest to, że każdy Klient banku, który wystąpi o wydanie mu karty kredytowej musi wykazać, co będzie wnikliwie zbadane, posiadanie zdolności kredytowej. Karta kredytowa to nic bowiem innego jak zaciąganie w sposób pośredni kredytu. Bank weryfikuje więc, czy dany podmiot jest w stanie regulować zobowiązania z przyznanego mu na karcie limitu wydatków.

Korzystanie z kart kredytowych wpływa na zdolność kredytową

Korzystanie już z samych kart kredytowych daje poniekąd symetryczny efekt do wyżej wspomnianego, ma bowiem wpływ na późniejszą zdolność kredytową podmiotu. Klient, posiadający takie karty i czynnie z nich korzystający, zadłuża się. Tym samym jego zdolność kredytowa jest niższa niż osoby, która takich kart nie posiada. Dla banków bowiem  przyznane   limity na takich kartach są obciążeniem rachunku Klienta, stąd zawsze traktują to jako jego zobowiązanie. W praktyce powoduje to zwykle przyznanie takiemu podmiotowi mniejszej, maksymalnej kwoty kredytu. Oczywiście jeśli Klient pozytywnie korzysta z kart kredytowych jest mu to odnotowywane w bazie BIK, niemniej jednak nigdy nie da mu to szans na uzyskanie wyższych  środków z banku a wręcz przeciwnie.

Karta kredytowa jest niezwykle dwustronnie sprzężona ze zdolnością kredytową. Posiadanie bowiem zdolności kredytowej jest jednym z niezbędnych warunków, by Klient mógł uzyskać kartę kredytową. Korzystanie zaś z niej również wywiera wpływ na zdolność kredytową Klienta – obniżając ją.

Czytaj więcej: