Lokata De Luxe w Idea Banku!

Dla wszystkich chcących rekompensować znaczną kwotę minimalną wysokim oprocentowaniem, idealnym rozwiązaniem jest „Lokata De Luxe” w Idea Banku.

Lokata De Luxe w Idea Banku

Lokata De Luxe w Idea Banku

Lokata De Luxe w Idea Banku

Propozycja Idea Banku to rozwiązanie skierowane do osób, posiadających co najmniej 50 000 wolnych środków. Ponadto lokata ta jest stosunkowo wysoko oprocentowana – 6,5% w skali roku, co po uwzględnieniu tzw. podatku Belki daje wielkość 5,27%. Założenie lokaty jest bardzo komfortowe dla Klienta – przez Internet. Nie ma ograniczenia także co do ilości zakładanych lokat. Lokata De Luxe musi opiewać na sumę co najmniej 50 000 zł a maksymalnie Idea Bank dopuszcza złożenie kwoty 1 mln zł. Z rozwiązania tego może skorzystać każdy, nie wymagane bowiem jest ani posiadanie ani zakładanie konta w Idea Banku przed skorzystaniem z powyższej lokaty. Wszelakie wymagane formalności załatwia się przez Internet.

Ostatnie chwile, by skorzystać z oferty Idea Banku

Powyższa lokata jest zakładana na okres 3 miesięcy. Od momentu złożenia stosownych wniosków klient ma obowiązek w ciągu 14 dni dokonać wpłaty środków na lokatę. Odsetki są oczywiście naliczane po okresie lokaty, zaś jej przedwczesne zerwanie powoduje całkowitą utratę ich wartości. Lokata ta pierwotnie była w sprzedaży banku do 18 lipca 2012 roku a obecnie przedłużono ją do 22 lipca 2012 roku. Tak więc klienci mają teraz ostatnią chwilę, aby skorzystać z takiego rozwiązania.

Lokata De Luxe w Idea Banku niezwykle kusi korzystnym rozwiązaniem i oprocentowaniem potencjalnych klientów. Jest to propozycja dostępna jeszcze tylko kilkadziesiąt godzin, stąd należy ją szybko rozważyć.

Czytaj więcej: