Lokata Expander!

Dla wielu jedną z najbezpieczniejszych form inwestowania jest lokata bankowa. To w niej klient z góry zna stopę zwrotu z włożonych środków oraz okres, na jaki deponuje środki. Lokaty Expander to szczególnie atrakcyjna oferta z wieloma możliwościami wyboru, która odpowie na potrzeby nawet najbardziej wybrednych klientów.

Lokaty Expander

Korzyści i cele oferty Expander

Lokata bankowa to przede wszystkim gwarantowana forma inwestowania, chroniąca kapitał przed inflacją. Ponadto ma określony termin inwestycji, a co najważniejsze pewną, ustaloną w chwili zakładania lokaty stopę zwrotu. Skorzystanie zaś z takiego produktu Expander daje dodatkowe profity. Przede wszystkim klient ma pewność, że doradcy znajdą dla niego najbardziej optymalną ofertę takiej lokaty. Ponadto doradcy biorą na siebie bieżące monitorowanie transakcji. Lokaty takie wreszcie, które oferuje Expander mają gwarancję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, co zupełnie eliminuje ryzyko złożenia takich środków przez klienta.

Różne warianty lokat

Warto zwrócić uwagę, że lokaty Expander to różne warianty, przede wszystkim związane z terminowością. Tak więc klient może swobodnie wybrać czy interesuje go lokata na 1,3,6, lub 12 miesięcy, a nawet skorzystać z lokaty na 24 miesiąca z kapitalizacją na koniec okresu deponowania. Jest to ważna cecha, bowiem klienci mają swobodę decydowania, na jaki czas deponują swoje środki na danej lokacie.

Lokaty bankowe są niezwykle ważne zwłaszcza dla osób lubiących wypracowywać zysk posiadanym kapitałem bez ponoszenia ryzyka. Skorzystanie zaś z pomocy Expander daje możliwość dopasowania możliwie najlepszej oferty lokat do danej sytuacji, potrzeb i kapitału klienta.

Czytaj też: