Ranking kredytów hipotecznych – lipiec 2012!

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego to zobowiązanie na znaczną część życia dłużnika. Ważne jest, by dokonać tego na możliwie najkorzystniejszych warunkach, ponosząc jedynie niezbędne koszty zobowiązania.Warto więc zapoznać się z najnowszym rankingiem kredytów hipotecznych.

porównanie kredytów hipotecznych

Dla kogo szukano kredytu?

Na początku warto jednak uściślić dla kredytów hipotecznych o jakich parametrach opracowano analizowane zestawienie. Przede wszystkim szukano najbardziej optymalnego kredytu hipotecznego dla rodziny o dochodzie miesięcznym netto 5 174 zł, kosztach utrzymania – 800 zł. Ponadto założono, że jest ona zainteresowana kredytem hipotecznym na kwotę 150 000 zł, który chce spłacać w równych ratach miesięcznych przez około 30 lat. Ustalono wreszcie, że szczególnie brane są pod uwagę oferty pakietowe kredytu hipotecznego – podmiot w zamian za udzielenie mu środków deklaruje chęć nabycia innych produktów, usług banku  (konto osobiste, ubezpieczenia).

Deutsche Bank, Getin Bank i Bank BPH liderami rankingu

Najlepsze noty uzyskała oferta Deutsche Banku. Choć całkowity koszt zaciągnięcia tam kredytu hipotecznego sięga 173 282,26 zł, to klientów oferta ta kusi zerową prowizją za jego udzielenie. Raty spłacanego zadłużenia w ciągu miesiąca są także stosunkowo niskie – 897,40 zł.

Bank stawia jednak przy tak korzystnych warunkach finansowych inne wymogi wobec klienta w zamian: założenie konta DB Life (regularne wpływy), korzystanie z karty kredytowej, produktu oszczędnościowo – inwestycyjnego z regularną składką db Inwestuj w Przyszłość.

Na drugim miejscu znalazła się propozycja Banku BPH. Również stawia swojemu przyszłemu dłużnikowi liczne wymogi (korzystanie z produktów bankowych BPH). Oferuje mu bez dodatkowych prowizji kredyt hipoteczny o całkowitym koszcie 173 282, 26 zł.

Getin Bank uplasował się natomiast na trzecim miejscu, choć jego oferta jest znacznie droższa dla klienta (916 zł miesięczna rata, całkowity koszt kredytu – 180 888,21 zł).

Choć diametralnym problemem staje się niska spłacalność kredytów hipotecznych, klienci wciąż mogą liczyć na całkiem korzystne kredyty hipoteczne w polskim sektorze bankowym udzielane w PLN. W realiach, kiedy banki w większości odeszły od udzielania zobowiązań w obcych walutach, oferty te zyskują jeszcze bardziej na znaczeniu.

Czytaj też: