KNF w sprawie słabego zabezpieczenia kredytów we frankach szwajcarskich

Komisja Nadzoru Finansowego uczula banki komercyjne przed zbyt słabym zabezpieczeniem kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich z powodu nieustannego spadku cen mieszkań.

Banki żądają dodatkowego zabezpieczenia kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich

KNF ostrzega przed zbyt niskim zabezpieczeniem kredytów walutowychKlienci banków, nawet Ci spłacający swoje kredyty hipoteczne terminowo, coraz częściej spotykają się z telefonami odnośnie konieczności doubezpieczenia zobowiązania lub jego natychmiastowej całkowitej lub częściowej spłaty. Klienci banków są zszokowani takimi informacjami, ponadto banki nie chcą udzielać żadnych dodatkowych wyjaśnień – informują jedynie o spadku wartości nieruchomości, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia. Nikt jednak nie wie na jakim poziomie kształtuje się owy spadek, ani w jakim procencie nieruchomość nie pokrywa zobowiązania…

KNF ostrzega przed nieustającymi spadkami cen mieszkań, których końca nie widać. Od szczytu hossy w 2008 ceny mieszkań znacznie się obniżyły: w Warszawie o 13%, Wrocławiu 14% a Poznaniu aż o 18%. Są miejsca w Polsce, gdzie spadek cen mieszkań sięga nawet 30%. Taka sytuacja powoduje, że zabezpieczenie kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich jest niewystarczające. Bez spadku cen mieszkań sytuacja kredytów hipotecznych we frankach była zła. Kredyt zaciągnięty na 600 000 zł obecnie wymaga spłacenia 900 000 zł. Oznacza to, że sytuacja kredytobiorców jest mało optymistyczna.

W zaistniałej sytuacji banki wymagają od kredytobiorców dodatkowych zabezpieczeń zobowiązań w postaci ubezpieczeń. Innym rozwiązaniem może być natychmiastowa częściowa lub całkowita spłata zadłużenia. Banki już od zeszłego roku intensywnie wycofują z ofert kredyty walutowe. Niestety nadal przeważają one w portfelach inwestycyjnych większości banków – są to kontynuowane kredyty udzielone w latach 2008 – 2009.

Banki oferuję swoim kredytobiorcom dodatkowe ubezpieczenia w wysokości 1-3% brakującej wartości zabezpieczenia kredytu hipotecznego. W większości umów funkcjonuje zapis pozwalający bankowi na aktualizację wartości nieruchomości, w wyniku czego żądanie dodatkowego zabezpieczenia nie jest bezpodstawne.

KNF narzucił na banki obowiązek regularnego monitorowania wartości nieruchomości, stanowiących przedmioty zabezpieczenia zobowiązań w walutach obcych. Oznacza to, że banki mają pełne prawo do kontrolowania oraz inspekcji nieruchomości.

Czytaj więcej: