Lokaty w Amber Gold – wypłacać czy nie?

Klienci Amber Gold zastanawiają się czy zrywać mowy i wypłacać lokaty czy jednak czekać do ich wygaśnięcia. Zerwanie lokaty wiąże się ze stratą nie tylko odsetek, ale aż 1/3 środków powierzonych parabankowi.

Zerwanie lokaty w Amber Gold

afera amber goldAmber Gold nadal zwleka z wypłatą lokat, których terminy dobiegły końca. Prezes Amber Gold – Marcin Plichta zapewniał, że wypłaty zostaną wykonane do 8 sierpnia 2012 r. Mamy już 9 sierpnia a pieniędzy z lokat nie widać.

Klienci Amber Gold obawiają się, że podmiot upadnie zanim ich lokaty wygasną. Niemniej jednak, zerwanie umowy wiąże się nie tylko z utratą wypracowanych odsetek, ale także 20-30% części kapitałowej. Oznacza to ogromne koszty dla Klienta Amber Gold. Do tej pory już 300 klientów zerwało umowy z Amber Gold, pomimo to parabank nadal nie wypłaca środków. Zerwanie umowy wiąże się z miesięcznymi oczekiwaniami na zwrot środków finansowych.

Coraz więcej osób twierdzi, że Amber Gold specjalnie zaprzestał wypłacać regularnie środki z lokat. Zapisy w umowach są tak restrykcyjne, że podmiot dzięki takiemu zachowaniu może dużo skorzystać. Opóźnianie wypłat wygasłych lokat jest już jednak niezgodne z prawem.

Czy Amer Gold specjalnie rozdmuchał wizję zagrożenia wypłat w celu osiągnięcia większych korzyści finansowych – tak uważa coraz większa część polskiego społeczeństwa.

Majątek Amber Gold

Przedsiębiorstwo zapewnia, że jest w stanie wypłacić wszystkie lokaty i posiada na ten cel wystarczające środki. Są one jednak kłopotliwe do upłynnienia.

Spółka twierdzi, że posiada majątek w wysokości 149,5 mln zł w postaci nieruchomości oraz metali szlachetnych. Według prezesa Amber Gold depozyty wszystkich Klientów wynoszą łącznie 80 mln zł. Na stronie spółki można znaleźć informacje o posiadanym przez nią majątku. W jego skład wchodzą metale szlachetne o wartości ok. 60 mln zł, nieruchomości o wartości ok. 35 mln zł, w tym kamienice w historycznym centrum Gdańska, ok. 17,5 mln zł na rachunku bankowym, udzielone pożyczki o wartości ok. 15 mln zł, a także flota samochodów o wartości rynkowej ok. 8 mln zł oraz sprzęt elektroniczny o wartości ok. 7 mln zł i wyposażenie o wartości rynkowej ok. 4 mln zł.  Spółka do majątku kwalifikuje ponadto wartości niematerialne i prawne o wartości 3 mln zł.

Czekać do wygaśnięcia lokaty w Amber Gold?

W związku z opłatami pobieranymi przez Amber Gold w razie zerwania umowy lokaty, Klienci nie wiedzą czy zrywać umowy przed terminem ich wygaśnięcia. Straty sięgają 20-30% części kapitałowej lokaty. Klienci z drugiej strony obawiają się jednak upadku spółki i straty wszystkich oszczędności. Obecnie już 300 osób zerwało umowę z Amber Gold pomimo kosztów.

Zgłoś popełnienie przestępstwa w Amber Gold

Osobom, którym Amber Gold nie wypłacić środków finansowych z lokaty, która już wygasła, przysługuje prawo do łożenia zawiadomienia o popełnieniu przez spółkę przestępstwa. Taki pozew należy złożyć do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, gdyż tam zlokalizowana jest siedziba spółki. Przesłanie dokumentu do prokuratury w innym mieście będzie wiązało się z kilkudniowym opóźnieniem.

Czytaj więcej: