Zbiorowy pozew frankowców przeciw Getin Noble Bank

28 osób posiadających kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich w Getin Noble Bank szykuje zbiorowy pozew przeciwko Getin Noble Bank. Zarzuty dotyczą braku odpowiedniego poinformowania o oferowanym dodatkowo produkcie do kredytu hipotecznego – aneksu „Mini%”.

Pozew przeciwko Getin Noble Bankowi

frankowcy przeci Getin Noble BankPonad dwa lata temu Getin Noble Bank oferował swoim Klientom zaciągającym kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich dodatkowy produkt – aneks „Mini%”. Już wtedy frank szwajcarski zaczął się umacniać co powodowało wzrost rat kredytowych. Aneks „Mini%” miał na celu zminimalizowanie okresowo miesięcznych rat kredytobiorców. Zakładał on odroczenie spłaty odsetek kredytowych przez okres dwóch lat. Bank nie informował jednak swoich Klientów o sytuacji, jaka nastanie po wygaśnięciu aneksu.

Kiedy minęły dwa lata okazało się, że Getin Noble Bank zaległe odsetki doliczył do części odsetkowej kredytu, która podlega oprocentowaniu. Klienci mają więc do czynienia z oprocentowaniem zaległych odsetek, czyli ogólnie mówiąc płacą odsetki od odsetek. Nic dziwnego, że kredytobiorcy zbuntowali przeciwko takiemu działaniu banku i zapowiedzieli rozprawę sądową.

Głównym zarzutem jest brak dostatecznej informacji odnośnie warunków aneksu do umowy o walutowy kredyt hipoteczny.

Pozew przeciwko Getin Noble Bank jest sprawą pewną, potwierdzoną przez Kancelarię Prawną, która podjęła się prowadzenia sprawy „nabitych w butelkę” frankowców. Sprawę prowadzi Iwo Gabrysiak, adwokat w Kancelarii Wierzbowski Eversheds.

W grupie siła – frankowcy atakują Getin Noble Bank

Kredytobiorcy czują spore szanse na wygraną rozprawę. Funkcjonowanie zbiorczego – grupowego pozwu daje im większe siły i zapał. Ponadto koszt rozprawy rozłożył się aż pomiędzy 28 osób. Widmo niższych kosztów tym bardziej popycha frankowców i zachęca do walki o swoje roszczenia. Ponadto zarzuty wystawiane przez tyle osób są dla sądu bardziej wiarygodne niż użalania jednostki. Instytucja bankowa jest podmiotem, któremu ciężko jest udowodnić winę lub celowe działanie. Czy 28 osobom, Klientom Getin Noble Bank uda się wygrać rozprawę?

Getin Noble Bank broni się przed zarzutami

Przedstawiciele Getin Noble Bank tłumacz swoje postępowanie silnymi wahaniami kursu franka na rynku walutowym. Już przed dwoma latami kurs franka szedł w górę, co powodowało wzrost rat kredytowych Klientów. Bank tłumaczy swoje działanie chęcią czasowego obniżenia kosztów kredytobiorców. Tłumaczy, że analitycy przewidywali po pewnym czasie unormowanie się kursu franka względem złotego, dzięki czemu po upływie dwóch lat kredytobiorcy nie odczuliby wzrostu raty spowodowanego doliczeniem odsetek do części kapitałowej. Realia rynku potoczyły się jednak inaczej i kurs franka umocnił się jeszcze bardziej. Raty kredytobiorców wzrosły jeszcze bardziej i były wyższe niż te bez „Mini%” sprzed dwóch lat.

Czytaj więcej: