Kredyty preferencyjne dla rolników 2012

W życie weszły nowe rozporządzenia Rady Ministrów odnośnie preferencyjnych kredytów dla rolników. Zmiany wprowadziły ujednolicone oprocentowanie kredytów inwestycyjnych oraz ograniczenie kredytów na zakup ziemi do 1,5 mln zł dla jednego podmiotu.

Rolnicze kredyty preferencyjne

Stałe oprocentowanie kredytów inwestycyjnych

kredyt dla rolnikówRozporządzenia Rady Ministrów zakładają ujednolicenie stawki procentowej kredytu inwestycyjnego dla rolników. Zgodnie z postanowieniami oprocentowanie kredytu inwestycyjnego dla rolników ma być stałe i wynosić 0,4 oprocentowanie należnego bankowi, nie mniej jednak niż  3% w skali rocznej. Resztę należnych odsetek bankowi będzie spłacała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Do tej pory oprocentowanie preferencyjnych kredytów dla rolników kształtowało się na poziomie 0,25 oprocentowania należnego bankowi, nie mniej niż 2% w skali rocznej. Oznacz to, że Rozporządzenie Rady Ministrów zwiększyło wysokość odsetek płaconych przez rolników.

Obniżone wskaźniki ustalania wysokości oprocentowania kredytów preferencyjnych

Rozporządzenie Ministrów zmniejszyło wskaźnik, na podstawie którego ustalano wysokość oprocentowania preferencyjnych kredytów bankowych. Do tej pory wskaźnik ten wynosił 1,6 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych przez NBP do redyskonta – obecnie zmniejszono wskaźnik do 1,5 stopy redyskontowej weksli. Aktualnie stopa redyskonta weksli wynosi 5%.

Rozporządzenie Ministrów wprowadziło dodatkowe ograniczenie wysokości preferencyjnych kredytów dla rolników na zakup ziemi. Do tej pory każdy rolnik miał możliwość zaciągnięcia preferencyjnego kredytu na zakup ziemi w wysokości aż 4 mln zł. Rozporządzenie ograniczyło tą kwotę do zaledwie 1,5 mln zł. Taka zmiana ma na celu zwiększenie efektywności wykorzystywanych preferencyjnych kredytów dla rolników.

Rozporządzenie Ministrów wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Zostanie wtedy uruchomiona akcja kredytowa w wysokości 1,5 mld zł.

Czytaj więcej:

Be Sociable, Share!