Ile zarobisz umieszczając na lokacie 10 tys. zł?

Długoterminowe oszczędzanie pozwala na dość pokaźne zyski, warto więc przyjrzeć się dokładniej ile możemy zarobić lokując w banku 10 tys. zł na kilkadziesiąt lat.

Najczęstszą formą oszczędzania wybieraną przez Polaków jest lokata lub po prostu przysłowiowa skarpeta. O ile w ty drugim przypadku nie możemy liczyć na jakiekolwiek zyski, tak na lokacie możemy sporo zarobić i to bez jakiegokolwiek wysiłku. Dodatkowo należy zauważyć, że pieniądze trzymane w gotówce po prostu tracą na wartości. Dzisiejsze 100 zł, przy założeniu wzrostu cen o 30% za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat może być warte niespełna połowę tego co obecnie.

Lokowanie pieniędzy na lokatach pozwala uniknąć inflacji, gdyż przeciętne oprocentowanie lokat zwykle jest wyższe od wskaźnika zmian cen. Za odsetki uzyskane w czasie oszczędzania trzeba jednak zapłacić podatek od zysków, tzw. podatek Belki, po czasie zakończenia umowy – zazwyczaj po roku czasu.

Aby uzyskać większe zyski warto ulokować pieniądze w ubezpieczenia z funduszem kapitałowym lub fundusze parasolowe. Nie tylko odraczają płacenie podatku Belki, ale pozwalają środkom dalej pracować pomnażając wartość pieniądza.

Im dłuższy okres oszczędzania tym na większe zyski można liczyć, po 30 latach ulokowania 10 000 zł na rocznej lokacie można uzyskać ok. 32 905 zł. Po tym samym czasie w funduszu kapitałowym możliwe jest osiągnięcie 36 908 zł z uwagi na różnicę w odroczeniu podatku.

Gdy zainwestujemy nasze środki osiągniemy jeszcze wyższe zyski. W przypadku rocznej stopy zwrotu – 8% osiągnąć można nawet 83 408 zł. Przy ryzykownym inwestowaniu ta kwota może wynieść 244 575 zł.

W związku z powyższymi danymi może warto czasem zdecydować się na małe ryzyko, by móc osiągnąć zyski, na które na zwykłej lokacie nie mamy co liczyć. Wszystko zależy od tego jakie decyzje podejmiemy i czy stać nas na takie ryzyko.

 Czytaj też: