Skrócenie leasingu nieruchomości do 5 lat

Związek Polskiego Leasingu domaga się od Ministerstwa Finansów skrócenia okresu leasingu nieruchomości w prawie podatkowym. Obecnie leasing nieruchomości przyznawany jest na 10 lat, leasingodawcy chcą skrócić ten czas do 5 lat.

Leasing nieruchomości tylko na 5 lat

leasing zplZwiązek Polskiego Leasingu domaga się skrócenie czasu leasingowania nieruchomości w celu pobudzenia rynku. Liczba udzielanych leasingów nieruchomości w 2012 roku spadła o 35%. Związkowcy przewidują w tym roku kolejny spadek popytu na leasing nieruchomości – o około 40%.

Z najnowszych danych ZPL wynika, że w pierwszym półroczu 2012 r. wartość przekazanych w leasing nieruchomości wyniosła 413 mln zł i była o 35,8 proc. mniejsza niż przed rokiem.

Prawdopodobnymi przyczynami spadku popytu na leasing nieruchomości jest wstrzymywanie przez przedsiębiorstwa decyzji dotyczących wieloletnich inwestycji oraz ograniczony dostęp do długoterminowych źródeł finansowania. Związek Polskiego Leasingu już od dłuższego czasu prowadzi negocjacje z Ministerstwem Finansów, teraz ma nadzieje, że wraz z wprowadzeniem trzeciej ustawy deregulacyjnej, ich plan może stać się rzeczywistością.
W rozwoju rynku leasingu nieruchomości przeszkadzają również niespójne przepisy ustaw o gospodarce nieruchomościami i zamówieniach publicznych, ograniczające możliwość korzystania z usług leasingowych przez jednostki samorządowe.
ZPL swoje prośby argumentuje popytem na leasing ruchomości. W pierwszym półroczu 2012 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego liczba umów leasingowych ruchomości wzrosła o 5,7%.
Rynek leasingu maszyn i urządzeń w głównej mierze wspierają gospodarstwa rolne, które zgłaszają takie zapotrzebowania dzięki dofinansowywaniu unijnemu mechanizacji gospodarstw.Uzyskanie dofinansowania z UE jest uwarunkowane pewnym wkładem własnym właścicieli gospodarstw. W takiej sytuacji z pomocą przychodzą firmy leasingowe, które dostarczają produktów akceptowanych przez UE.