Oszczędności na konto oszczędnościowe

Polacy najwięcej swoich oszczędności lokują na bankowych kontach oszczędnościowych. Według badania przez Grupę ING „Finansowy |Barometr ING” wynika, że aż 84% Polaków swoje oszczędności deponuje na kontach oszczędnościowych.

Oszczędzaj z kontem oszczędnościowym

oszczędności PolakówPolacy najchętniej oszczędzają z kontem oszczędnościowym. Celami oszczędzania długoterminowego są najczęściej plany konsumpcyjne (49%). Znaczna część społeczeństwa (30%) oszczędza na kontach oszczędnościowych z przyzwyczajenia, natomiast reszta osób oszczędza na tak zwana „czarną godzinę”.

Grupa ING przeprowadziła badanie w kilku krajach pod względem oszczędzania długoterminowego: w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Włoszech i Turcji.

Polacy nie wypadają dobrze na tle pozostałych przedstawionych krajów. Zaledwie 56% Polaków posiada długoterminowe oszczędności mające służyć innym celom niż zabezpieczenie emerytury. Wyniki gorsze od Polski posiadają jedynie Wielka Brytania, Rumunia oraz Hiszpania.

Na co oszczędzają Polacy?

Polacy pod względem celów oszczędzania odbiegają od średniej krajów Unii Europejskiej. Przede wszystkim w Polsce jest zbyt wysoki odsetek osób, którzy w ogóle nie oszczędzają. Średnia pod ty względem dla UE wynosi 37%, dla Polski jest to 44%. Co ciekawe jeżeli już oszczędzamy to najczęstszym tego powodem jest sama idea oszczędzania. Polacy najczęściej wybierali odpowiedź „po prostu oszczędzam”. Czy tak jest naprawdę, czy nasze społeczeństwo niechętnie przyznaje się do planów oszczędnościowych? Na kolejnym miejscu celów oszczędzania Polaków znajdują się nagłe i nieprzewidziane wypadki i zdarzenia losowe. Na takie cele oszczędza a23% Polaków. Średnia UE w tej kategorii również jest wyższa od naszej i wynosi 31%. Pozostała część społeczeństwa deklarowała oszczędzanie przeważnie na cele konsumpcyjne, głównie na zakup samochodu oraz remont domu czy mieszkania.

Na co oszczędza najmniejszy odsetek Polaków? Okazało się, że na pokrycie kosztów własnego ślubu oraz własne wykształcenie.  Załóżmy, że tutaj dokładają się rodzice.

Sposoby oszczędzania przez Polaków

Polacy podobnie do reszty badanych krajów preferują oszczędzanie z kontami oszczędnościowymi (aż 84%). Bankom najwięcej oszczędności powierzają Holendrzy (98%), a najrzadziej przez Włochów (63%). Konta osobiste obecnie mogą przynosić zyski zbliżone do tych z lokat. Przykładowo można podać Konto oszczędnościowe w Deutsche Banku, którego oprocentowanie przekracza 8%.

Poza kontami oszczędnościowymi Polacy inwestują także w produkty strukturyzowane (21%), inwestycje w nieruchomości (13%) oraz akcje spółek giełdowych (12%). Polacy praktycznie nie interesują się inwestycjami w opcje, kontrakt futures, gwarancje.

Należy pamiętać, że posiadanie konta oszczędnościowego w danym banku często wiąże się z koniecznością posiadania także konta osobistego. Niemniej jednak konto oszczędnościowe wiąże się z większą dostępnością środków finansowych niż w przypadku lokat bankowych, które zamrażają nasze oszczędności na określony czas.

Czytaj więcej: