Leasing konsumencki – alternatywa dla osób, którym bank odmówił kredytu samochodowego

Istnieje duża szansa, że z początkiem 2013 roku zaistnieje alternatywa dla osób, którym bank odmówił kredytu samochodowego, w postaci leasingu konsumenckiego.

Czym jest leasing?

Leasing jest to zawarcie obustronnej umowy, na podstawie której jedna ze stron przekazuje drugiej stronie umowy prawo do użytkowania określonej rzeczy (w tym przypadku samochodu) przez pewien określony w umowie okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty – tzw. raty leasingowe.

Leasing konsumencki

Oferta leasingu konsumenckiego ma na celu zachęcenie potencjalnych klientów, którzy z pewnych powodów nie otrzymali kredytu samochodowego, do korzystania z pojazdu bez konieczności finansowania całej jego wartości, a jedynie poprzez wnoszenie miesięcznych rat w okresie leasingowania i opłat związanych z użytkowaniem.

Związek Polskiego Leasingu o zmianach

Leasing konsumencki alternatywa dla osob, ktore nie otrzymaly kredytu samochodowegoZwiązek Polskiego Leasingu (ZLP) z Andrzejem Sugajskim na czele, przekazał Ministerstwu Gospodarki projekt zmian w ustawie o kredycie konsumenckim dotyczącej traktowania przez polskie przepisy leasingu jako formy kredytu. Z wypowiedzi dyrektora: „Zdaniem prawników wielu firm leasingowych obecnie istnieje ryzyko zakwalifikowania każdej formy leasingu jako kredytu konsumenckiego. Dlatego nie rekomendują oni zawierania umów z konsumentami, tym bardziej, że ich zdaniem ustawa jest sprzeczna z przepisami unijnymi. Nie chcą akceptować złego prawa i trzeba to zrozumieć” można wywnioskować, że takie zachowanie jest nie tylko pomyłką legislacyjną, ale też jest niezgodne z regulacjami Unii Europejskiej.

Według szacunków Związku Polskiego Leasingu, zmiana przepisów pozwoliłaby w ciągu 4 lat od dnia nowelizacji przepisów na zawarcie umowy leasingowej z osobami prywatnymi, które nie posiadają zdolności kredytowej pozwalającej na otrzymanie kredytu samochodowego na łączną kwotę 4 mld zł. Korekta ustawy jest nie tylko korzystna dla prywatnych klientów, ale także dla banków, ponieważ zawieranie kontraktów leasingowych z racji zachowania przez bank prawa własności przedmiotu umowy niesie ze sobą o wiele mniejsze ryzyko niż udzielanie kredytu.

Według Zarządu Polskiego Leasingu korekta do ustawy powinna zostać wprowadzona na początku 2013 roku, a więc już niedługo wszyscy ci, którym bank odmówił prawa do udzielenia kredytu, będą mogli cieszyć się z użytkowania samochodu.