Bank Zachodni i Kredyt Bank zostały połączone

Bank Zachodni WBK połączył się z Kredyt BankiemDnia 4.01.2013 roku doszło do połączenia 2 dużych banków działających na rynku polskim. Oficjalnie Bank Zachodni WBK wstąpił w prawa i obowiązki Kredyt Banku.

Celem tej fuzji jest stworzenie trzeciego co do wielkości banku w Polsce, który nadal będzie rozwijał usługi bankowości indywidualnej i korporacyjnej.

Jaka jest nazwa połączonych banków?

Bank Zachodni WBK to nazwa połączonych banków.

Co się stanie z nazwą Kredyt Bank?

Nazwa „Kredyt Bank” pozostaje tylko jako znak towarowy stosowany do usług i produktów oferowanych przez Bank Zachodni WBK pod logiem Kredyt Bank

Dobre wieści dla klientów – na razie nie będzie żadnych odczuwalnych zmian

Wraz z informacją o połączeniu banków podane do wiadomości zostały następujące informacje:

  1. Aktualnie klienci obu banków są obsługiwani w dotychczasowych placówkach i stan ten nie zmieni się do czasu pełnej integracji obu banków. Proces łączenia obu banków potrwa minimum rok czasu.
  2. Nadal działają obie platformy do bankowości internetowej, i tak klienci Kredyt Banku korzystają z KB24 i KBnet a klienci Banku Zachodniego WBK z BZWBK24.
  3. Nie zmieniają się dotychczasowe umowy i nie są wymagane dodatkowe aneksy.
  4. Wszystkie umowy są kontynuowane, zmienia się jedynie jedna ze stron umów.
  5. Numery rachunków również pozostają bez zmian.

Dodatkowe korzyści ze zmian

Połączone banki mają około 1000 placówek w całej Polsce, z których większość pozostanie, więc w praktyce zwiększy się dostępność placówek stacjonarnych dla klienta.
Od dni połączenia można również bezpłatnie korzystać z bankomatów obu banków, niezależnie od tego czy było się klientem Banku Zachodniego czy Kredyt Banku.