Karty kredytowe 2013 – najlepsze karty kredytowe, okres bezodsetkowy, wymóg spłaty kwoty minimalnej, rabaty

XXI wiek to era pieniądza plastikowego, pieniądze w wersji papierowej lub w bilonie odchodzą pomału do lamusa. Popularne i coraz częściej używane są karty kredytowe, sprawdź co powinieneś o nich wiedzieć.

Karty kredytowe - opis działania

Pieniądz plastikowy wypycha pieniądz w bilonie.

Posiadacz karty kredytowej dokonujący czynności płatniczych za jej pośrednictwem, może zadłużyć się do limitu przyznanego przez bank. Jak każdy debet, ten na karcie kredytowej również należy spłacić. Banki oferują trzy możliwości spłaty zadłużenia: spłata całkowita, tylko w części (minimalnie 3-5% wykorzystanego limitu) oraz system ratalny.

Okres bezodsetkowy przy kartach kredytowych – jak to działa?

Kredyt na karcie może być nieoprocentowany, jest to tzw. okres bezodsetkowy (grace period). Okres bezodsetkowy składa się z miesięcznego okresu rozliczeniowego oraz np. 20- dniowego okresu do spłaty. Banki co miesiąc dostarczają zestawienie transakcji i operacji przy użyciu karty kredytowej, ze wskazaniem terminu spłaty zadłużenia.

Oznacza to, że jeżeli posiadacz karty spłaci całość zadłużenia w terminie wykazanym w zestawieniu transakcji to transakcja nie zostanie oprocentowana, jednak jeżeli spóźni się chociażby jeden dzień lub nie spłaci całości zostaną naliczone odsetki . Jeżeli w umowie o kartę kredytową został określony okres odroczonej płatności (okres bezodsetkowy) dla operacji bezgotówkowych należy spodziewać się, że zostaną naliczone odsetki oraz prowizja za operację wyciągnięcia gotówki z bankomatu za pomocą karty.

Spłata kwoty minimalnej na karcie kredytowej

Niespłacenie w terminie zadłużenia na karcie kredytowej jest równoznaczne z wyborem drugiej opcji uregulowania zobowiązania. Na czym polega druga opcja? W tym przypadku spłacamy tylko minimalną wymaganą przez bank część. Odsetki od zadłużenia zostaną naliczone od części której nie spłaciliśmy, ale również od kwoty która została uregulowana.

Sens karty kredytowej polega na tym, że bank jakby przez cały czas nalicza nam odsetki za każdą transakcje, jednak w momencie całkowitej spłaty zostają one nam darowane (anulowane), w przypadku spłaty minimalnej bank nalicza odsetki od całego naszego długu.

Spłata ratalna zadłużenia na karcie kredytowej

Ostatnią możliwością udostępnianą przez banki jest spłata ratalna zadłużenia. Rozwiązanie jest bardziej opłacalne dla klienta niż spłata standardowa, ponieważ oprocentowanie jest niższe nawet o kilka punktów procentowych, należy jednak pamiętać o złożeniu dyspozycji, na podstawie której bank wyliczy wysokość raty, która co miesiąc będzie doliczana do kwoty wymaganej spłaty minimalnej. Kwota rozłożona na raty pomniejsza dostępny limit kredytowy, ale, w miarę spłaty kolejnych rat, limit karty ponownie się zwiększa.

Rabaty przy korzystaniu z karty kredytowej

Korzystając z kart kredytowych, oprócz wygody w użyciu możemy się liczyć z dodatkowymi korzyściami. Banki oferują np. możliwość uzyskania rabatu na produkty danego producenta lub dołączają do zakupu jakiś prezent. Takie promocje i zniżki są związane z producentem karty i bankiem lub inną instytucją finansową, z której uzyskaliśmy naszą kartę kredytową. Bardzo modne stał się cashback, czyli zwrot części wydatków związanych z transakcjami przeprowadzonymi za pomocą karty.