Rachunek firmowy w mBanku – oferta marzec 2013

mBiznes - rachunek formowy w mBanku

mBinzes konto to nowoczesny rachunek bankowy dla Twojej firmy

Zakładając przedsiębiorstwo, należy liczyć się z koniecznością otwarcia rachunku bankowego na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. Sprawdź jaką ofertę przygotował dla Twojej firmy mBank.

Jak założyć konto firmowe w mBanku?

Utworzenie konta firmowego w banku internetowym jakim jest mBank to minimum formalności poprzez złożenie oraz wypełnienie e-wniosku. Podstawowym dokumentem umożliwiającym założenie konta firmowego jest poświadczenie wpisu do ewidencji podmiotów gospodarczych.

Rodzaje kont firmowych w mBanku

Mbank udostępnia firmom trzy rodzaje kont (rozliczeniowe, oszczędnościowe oraz walutowe), za pośrednictwem których w zależności od potrzeb dokonywane są transakcje biznesowe.

Konto rozliczeniowe w mBanku

Pierwszy typ kont firmowych to konto rozliczeniowe, które kusi darmowymi przelewami internetowymi do ZUS i US oraz rocznymi darmowymi przelewami, dokonywanymi za pośrednictwem serwisu automatycznego Mlinii, do pozostałych podmiotów.

Dodatkowo bank nie pobiera opłat za założenie i prowadzenie konta, natomiast opłaty za kartę naliczane są po upływie 6 miesięcy. Rachunek firmowy mBiznes konto daje możliwość zarządzania nim przez maksymalnie 5 współwłaścicieli, ponadto umożliwia uruchomienie linii kredytowej w rachunku w wysokości do 10 000 zł bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. Istnieje możliwość zwiększenia linii kredytowej – obwarowane dodatkowymi kryteriami np. roczne funkcjonowanie przedsiębiorstwa i odpowiednie wpływy na konto.

Konto oszczędnościowe w mBanku

Bank umożliwia oszczędzanie na rachunkach firmowych za pomocą produktów oszczędnościowych o nazwach: mBiznes plus i mBiznes max. Oba te produkty oprocentowują środki gromadzone na rachunku, jednak na innych zasadach. Produkt MBiznes plus stosuje oprocentowanie zmienne uzależnione od wysokości salda rachunku (od 3% do 3,7%), natomiast mBiznes max oferuje stałą stopę procentową niezależnie od zgromadzonych środków. Warto pamiętać, że jedno i drugie rozwiązanie nie narzuca dolnego limitu salda oraz regularnych wpłat. Do produktów oszczędnościowych bank nie oferuje kart płatniczych.

Konto walutowe w mBanku

Ostatnią formą rachunku firmowego jest mBIZNES max walutowy, do którego bank również nie oferuje kart płatniczych, natomiast środki zgromadzone nie są oprocentowane. Przedsiębiorstwo może założyć maksymalnie 4 rachunki bankowe w walucie EUR, USD, CHF oraz GBP i minimalizować opłaty związane z przelewaniem zobowiązań z kontrahentami zagranicznymi. Bank nie wymaga stałych wpłat i utrzymania określonego salda konta. Dodatkowo firma nie ponosi opłat za założenie i prowadzenie rachunku walutowego.