Rachunek firmowy w Citibanku – marzec 2013

Rachunek firmowy w Citibanku

Reguluj zobowiązania firmy za pośrednictwem rachunku bankowego

W życiu przedsiębiorstwa bardzo ważną rolę spełnia rachunek bankowy za pośrednictwem którego dokonywana jest regulacja należności i zobowiązań. Ważne jest żeby zapoznać się z ofertami różnych banków i wybrać odpowiednie konto. Sprawdź z jaką ofertą spotkasz się w Citi banku.

Oferta Citi banku dla firm dzieli przedsiębiorców na dwie grupy: mikroprzedsiębiorstwa oraz korporacje. Gama produktów oferowanych przez bank mikroprzedsiębiorcom oraz korporacjom jest szeroka i zdywersyfikowana.

Mikroprzedsiębiorcy mają do wyboru rachunki bankowe typowo płatnicze, pomocnicze oszczędzające lub walutowe; natomiast korporacje mogą zadecydować o posiadaniu rachunku bieżącego, zastrzeżonego bądź powierniczego.

Konto firmowe w Citi Handlowym dla mikroprzedsiębiorcy

Mikroprzedsiębiorcy mogą wybrać pomiędzy Pakietem Citikonto dla biznesu a Pakietem CitiGold, których opłata za prowadzenie konta uzależniona jest od średniego miesięcznego salda na wszystkich rachunkach utrzymywanych w Citi banku.

Pakiet Citikonto zakłada średni miesięczny limit w wysokości 2 000 zł, natomiast w Pakiecie CitiGold próg wynosi 30 000 zł, w przeciwnym razie za prowadzenie konta będzie trzeba uiścić opłatę standardową w wysokości odpowiednio 7 zł (CitiKonto) bądź 50 zł (CitiGold).

Zagwarantowanie odpowiednich obrotów na koncie zapewnia darmowe korzystanie z wszystkich bankomatów w Polsce, oraz brak dodatkowych opłat za prowadzenie rachunków walutowych i pomocniczych. Dodatkowo bank nie będzie pobierał opłat za przelewy internetowe do innych banków jak i za przelewy wewnętrzne.

Przedsiębiorstwa, których kontrahentami są firmy zagraniczne mają szeroki wybór rachunków pomocniczych walutowych. Bank prowadzi rachunki w następujących walutach: EUR, USD, GBP, CHF, DKK, SEK, NOK, AUD, CAD, CZK i HUF. Należy jednak pamiętać, że tylko rachunki walutowe w :EUR, USD, GBP, CHF, posiadają obsługę kasową w oddziałach banku. Bardzo korzystnym rozwiązaniem jest Firmowe Konto Oszczędnościowe, który pozwala na oszczędzanie (2% od salda konta) bez utraty odsetek w razie wypłaty środków.

Rachunek firmowy w Citi banku dla korporacji

Oferta kierowana do korporacji jest nieco inna. Bank oferuje oprócz standardowego rachunku bankowego rachunek powierniczy oraz zastrzeżony.

Za pomocą rachunku powierniczego można zabezpieczyć płatności pomiędzy kontrahentami, bank występuje w roli pośrednika gwarantującego poprawną transakcje. Kontrahent (osoba trzecia- usługobiorca) wpłaca określoną kwotę na rachunek powierniczy (założony przez usługodawcę), natomiast bank informuje o wykonaniu wpłaty wykonawcę umowy. Po poprawnej realizacji umowy, bank wypłaca określoną kwotę wykonawcy (jest nim klient banku). Istotną sprawą jest fakt, że środki znajdujące się na rachunku powierniczym nie podlegają zajęciu w przypadku postępowania egzekucyjnego przeciwko posiadaczowi rachunku, ponadto podlegają wyłączeniu w przypadku upadłości posiadacza rachunku.

Rachunek powierniczy jest dobrym rozwiązaniem w przypadku nawiązywania nowych znajomości biznesowych.

Rachunek zastrzeżony jest jakby odwrotnością rachunku powierniczego, w tym przypadku klient banku jest odbiorcą usługi, więc składa dyspozycję na wyodrębnienie kwoty ustalonej w umowie z rachunku firmowego na rachunek zastrzeżony. Zapłata następuje po poprawnym wykonaniu umowy w przeciwnym razie bank zwraca środki na rachunek klienta banku (usługobiorcy).